Piknik integracyjny „Razem ku samodzielności” w Nowogrodzie

W czwartek 28 czerwca 2012 odbył się piknik integracyjny dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ich najbliższych. W ramach realizowanego od 2008 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży projektu systemowego piknik został zorganizowany już po raz czwarty, gdyż jest to jeden z szeregu działań integracyjnych zainicjowany w celu uściślenia pozytywnych relacji między podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu (między uczestnikami, między uczestnikami a realizatorami) i wypracowania między nimi stosunków opartych na wzajemnej pomocy i wsparciu. W roku bieżącym uczestników imprezy gościł hotel „Zbyszko” w Nowogrodzie.

 

 

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło około 200 osób - uczestnicy projektu (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) oraz ich rodziny i przyjaciele; pracownicy instytucji pomocy społecznej, którzy na co dzień z nimi pracują. Wśród gości swoją obecnością zaszczycili nas również Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski oraz prezes Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Andrzej Grodzki.

 

Uroczystej inauguracji pikniku dokonał dyrektor PCPR w Łomży - Edward Jarota, który witając gości podkreślił jak ważne są takie spotkania dla osiągania celów projektu: Zdajemy sobie sprawę z tego, że osiągnięcie wszystkich zamierzonych przez Państwa celów wyznaczonych w związku z udziałem w projekcie nie jest łatwe, jeśli w ogóle możliwe w pojedynkę. ObecnośćPaństwa rodzin i przyjaciół świadczy o tym, że mają Państwo niezbędne wsparcie do tego, aby uczestniczyć w wybieranych formach uczestnictwa. Życzę wszystkim dobrej zabawy i kumulowania sił do wspólnej pracy jaka czeka nas jeszcze w tym roku. Inaugurację zakończył taniec integracyjny „Zostańmy razem”, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy eventu.

 

Tak jak istotne jest wsparcie najbliższych dla uczestników projektu,tak ważne dla PCPR jest wparcie władz samorządowych i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa.

 

Dla uczestników pikniku przygotowano wiele atrakcji. Oprócz dobrego jedzenia goście mieli do dyspozycji parkiet taneczny oraz wiele zabaw o charakterze sportowo-rekreacyjnym m.in. tory przeszkód dla najmłodszych, zbieranie skarbów, strzelanie, przeciąganie liny, a dla najbardziej odważnych konkurs karaoke. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia instruktażowe z dogoterapii, która jest niezwykle skuteczna w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

 

Spotkanie zakończył występ wokalny jednego z naszych beneficjentów oraz wręczenie dyplomów uznania dla najbardziej aktywnych uczestników konkurencji sportowych i wokalno-tanecznych.

 

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonej fotogalerii z pikniku i do odwiedzania naszej strony internetowej www.pcpr.powiatlomzynski.pl, na której znajdą Państwo więcej informacji o projekcie.

 

Anna Plona

PCPR w Łomży

 

2012-06-29 12:25 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.