Zaproszenie na konferencję podsumowującą V edycję projektu "Razem ku samodzielności..."

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży organizuje konferencję podsumowującą realizację w 2012 roku projektu systemowego pod nazwą „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PCPR od lipca 2008 r. realizuje projekt systemowy, którego głównym celem jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

• osób niepełnosprawnych,

• usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

• rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne,

• osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

• rodzin wielodzietnych.

W ciągu 5 już lat realizacji tego projektu wsparciem objęliśmy 733 osoby z terenu powiatu łomżyńskiego. Na różnego rodzaju pomoc, w tym specjalistyczną dla uczestników projektu, powiat łomżyński pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego ogółem 4 220 000 zł.

Konferencja podsumowująca V edycję projektu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, o godz. 10:30. Na spotkaniu poruszona zostanie także problematyka wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przemocy domowej.

Serdecznie Zapraszamy !

2012-12-14 07:31 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.