Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację 120 kontraktów socjalnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego rozeznania rynku na zatrudnienie specjalistów w celu realizacji 120 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty.

 

Do terminu składania ofert, tj. do 10.01.2012 r. godz. 10:00, wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Uwagi

1.

Marzena Elżbieta Grądzka

Starszy Pracownik Socjalny

ul. Przytulska 47, 18 – 420 Jedwabne

450,-

całość 9000,-

20 kontraktów

2.

Jolanta Grabowska

Starszy Pracownik Socjalny

ul. Wojska Polskiego 18, 18 – 420 Jedwabne

450,-

całość 9000,-

20 kontraktów

3.

Elwira Szmitko

Pracownik Socjalny

ul. Mickiewicza 8, 18 – 420 Jedwabne

450,-

całość 9000,-

20 kontraktów

4.

Renata Gocłowska

Pracownik Socjalny

Obrytki, ul. Lipowa 3, 18 – 423 Przytuły

450,-

całość 5400,-

12 kontraktów

5.

Zofia Baranowska

Pracownik Socjalny

ul. Nadstawna 9, 18 – 423 Przytuły

450,-

całość 5400,-

12 kontraktów

6.

Alicja Karpińska

Pracownik Socjalny

ul. Nadnarwiańska 16, 18 – 430 Wizna

450,-

całość 5850,-

13 kontraktów

7.

Barbara Boryszewska

Pracownik Socjalny

ul. Tysiąclecia 20, 18 – 430 Wizna

450,-

całość 5850,-

13 kontraktów

8.

Marta Szczęsna

Pracownik Socjalny

Niwkowo 30, 18 – 430 Wizna

450,-

całość 4500,-

10 kontraktów

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

wszystkie powyższe.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Ponieważ łączna liczba kontraktów, jakie osoby te zadeklarowały się zrealizować (120) odpowiada zapytaniu ofertowemu to postanowiono zatrudnić wszystkich oferentów.

 

Łomża, dnia 10.01.2012 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2012-01-10 14:59 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.