Zapytanie ofertowe na zatrudnienie prawnika do prowadzenia obsługi prawnej projektu systemowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza prawników do złożenia oferty cenowej na:

 

prowadzenie obsługi prawnej projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakres usługi w szczególności obejmuje:

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie opinii prawnych na wniosek Zleceniodawcy, w tym w szczególności opinii dotyczącej realizacji projektu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • sporządzenie umów i opiniowanie umów,
 • tworzenie wewnętrznych regulacji prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie pism urzędowych,
 • udział w spotkaniach negocjacyjnych.

 

Termin realizacji usługi:

Usługa prowadzona będzie od lutego 2012 r. do końca trwania projektu tj. do grudnia 2012 r.

/ w wymiarze 60 godzin

 

Oferta powinna zawierać:

 • całkowity koszt brutto za przeprowadzoną usługę prawną - stawka za godzinę,
 • CV z opisanym doświadczeniem w danej dziedzinie,
 • oświadczenie Zleceniobiorcy, iż posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania przedmiotowego zlecenia,
 • w przypadku pracowników JST wypełniony załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2

 

Kryterium wyboru oferty:

 • kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w danej dziedzinie.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w kopercie z dopiskiem „Obsługa prawna projektu” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 20 lutego 2012 r., do godziny 10.00.

 

Łomża, dnia 13.02.2012 r.

Dyrektor PCPR Łomża

Edward Jarota

2012-02-13 13:15 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.