Inauguracja Punktu Doradczo-Konsultacyjnego

26 sierpnia 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się oficjalna inauguracja Punktu Doradczo - Konsultacyjnego powstałego z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Inauguracja Punktu Doradczo-Konsultacyjnego

26 sierpnia 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się oficjalna inauguracja Punktu Doradczo - Konsultacyjnego powstałego z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W nowo powstałym Punkcie Doradczo - Konsultacyjnym pomoc otrzyma 44 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Na wsparcie psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe mogą liczyć mieszkańcy powiatu którzy są osobami niepełnosprawnymi uczestniczącymi w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

„Powstawanie tego typu ośrodków ma sens jeśli można dzięki ich działalności pomóc chociażby jednej osobie, która pomocy potrzebuje”- powiedział podczas otwarcia Punktu Starosta Łomżyński Pan Krzysztof Kozicki. Słowa te niezwykle trafnie oddają ideę realizowanego przez PCPR Projektu.

Cały zespół pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży kierowany przez Dyrektora Pana Edwarda Jarotę zaangażowany jest w realizację Projektu i dba o to aby sprostać potrzebom zgłaszanym przez beneficjentów, dla których poza poradnictwem przewidziano również wsparcie w formie:
• szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe m. in. kursy: prawa jazdy, kosmetyczny, operatora wózków widłowych, księgowości itp.,
• treningu umiejętności ułatwiających poruszanie się po rynku pracy,
• pomocy mającej na celu poprawę warunków mieszkaniowych,
• działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej uczestników.

Punkt Doradczo – Konsultacyjny, w którym przyjmują specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 327 , tel. 086 215 69 78.

2008-08-27 13:11 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.