Dokumenty do pobrania ze strony:

 

Aby pobrać formularz kliknij prawym przyciskiem myszki na odnośniku i wybierz: "Zapisz element docelowy jako..."

 

EWALUACJA STRATEGII I PROGRAMÓW:

> Edytowalna tabela - Ewaluacja Strategii

> Edytowalna tabela - Ewaluacja programu dot. niepełnosprawnych

> Edytowalna tabela - Ewaluacja programu dot. przeciwdziałania przemocy

> Edytowalna tabela - Ewaluacja programu dot. pieczy zastępczej

 

 

PFRON:

> Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

> Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

> Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

> Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

> Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

> Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

> Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOWNATACH

> Wniosek do OPS z prośbą o pomoc w skompletowaniu dokumentacji

> Wniosek do PCPR z prośbą o skierowanie do ŚDS w Kownatach

> Wniosek do PCPR z prośbą o przedłużenie pobytu w ŚDS w Kownatach

> Zaświadczenie lekarza psychiatry lub lekarza neurologa dla osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS

> Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia

 

 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" - EDYCJA 2019:

> Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu

> Wniosek "O" - wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego

> Załącznik do wniosku - Obszar A - Zadanie 1

> Załącznik do wniosku - Obszar A - Zadanie 2

> Załącznik do wniosku - Obszar A - Zadanie 3

> Załącznik do wniosku - Obszar A - Zadanie 4

> Załącznik do wniosku - Obszar B - Zadanie 1

> Załącznik do wniosku - Obszar B - Zadanie 2

> Załącznik do wniosku - Obszar B - Zadanie 3

> Załącznik do wniosku - Obszar B - Zadanie 4

> Załącznik do wniosku - Obszar B - Zadanie 5

> Załącznik do wniosku - Obszar C - Zadanie 1

> Załącznik do wniosku - Obszar C - Zadanie 2

> Załącznik do wniosku - Obszar C - Zadanie 3

> Załącznik do wniosku - Obszar C - Zadanie 4

> Załącznik do wniosku - Obszar C - Zadanie 5

> Załącznik do wniosku - Obszar D

> Załącznik do wniosku - Moduł II

> Załącznik 1: Oświadczenie o wysokości dochodów

> Załącznik 2a: Zaświadczenie lekarskie - Obszar C3, C4

> Załącznik 2b: Zaświadczenie lekarskie - Obszar B1

> Załącznik 2c: Zaświadczenie lekarskie - Obszar B4

> Załącznik 2d: Zaświadczenie lekarskie - Obszar C1

> Załącznik 3: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

> Załącznik 4: Zaświadczenie ze szkoły/uczelni - Moduł II

 

 

2009-03-09 15:11 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.