MENU GŁÓWNE


PCPR Łomża na Facebooku

Biuletyn Informacji Publicznej


Powiat Łomżyński


Powiatowy Urząd Pracy


PFRON


PFRON


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


Wrota Podlasia


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Podlaski Urząd Wojewódzki


Podlaski Urząd Wojewódzki


Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie Informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Niniejszym przedstawiamy Państwu zapowiadany Informator, mając nadzieję, że okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
2013-03-18 11:18
Więcej

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.