Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
2017-06-26 09:54 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.