Zaproszenie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

Program przeznaczony jest zarówno dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty, jak i osób, które w wyniku innych okoliczności dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w nim.

 

Fakt uczestnictwa w programie osób dobrowolnie zgłaszających się jest objęty tajemnicą.

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu zastąpienie stosowania dotychczasowych zachowań przemocowych zachowanymi alternatywnymi w relacji z osobami bliskimi poprzez:

  • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
  • uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
  • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
  • wyuczenie społecznie pożądanych zachowań,
  • wyuczenie kontrolowania złości poprzez identyfikację czynników wyzwalających,
  • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
  • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
  • zwiększenie poczucia odpowiedzialności, przyzwoitości oraz uwzględnienia potrzeb i praw innych osób
  • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 

Program przewiduje 1 spotkanie indywidualne i 10 spotkań grupowych (po 6 godzin każde) odbywających się 1-2 razy w tygodniu.

 

Do udziału w zajęciach programu zgłosić się można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża tel. 86 215 69 42.

2018-05-02 11:23 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.