Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2021

Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (M. P. z 2021 r., poz. 235), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych, zaktualizowane zostały następujące bazy danych instytucji funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim – stan na dzień 30.04.2021 r.,
 2. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim – stan na dzień 29 czerwca 2021 r.,
 3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego – stan na dzień 28.05.2021 r.,
 4. Interwencja kryzysowa – województwo podlaskie 2021 r. – stan na dzień 7 czerwca 2021 r.,
 5. Zespoły Interdyscyplinarne – baza teleadresowa 2021 – stan na dzień 28 czerwca 2021 r.,
 6. Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2021 r.,
 7. Baza teleadresowa Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego,
 8. Baza teleadresowa Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Usług Społecznych z terenu województwa podlaskiego,
 9. Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – aktualizacja luty/marzec 2021 r.,
 10. Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – aktualizacja luty/marzec 2021 r.
 11. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r.

 

Ponadto informujemy, że w roku 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizuje program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy:

INFORMATOR PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

2021-07-30 11:26 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.