System Emp@tia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że z dniem 12 sierpnia 2014 roku dokonaliśmy podłączenia używanego w PCPR systemu dziedzinowego Pomost STD do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego - Emp@tia.

 

System Emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo.  Adresatami systemu są również pracownicy instytucji realizujących politykę socjalną państwa.

Informujemy, że system Emp@tia umożliwia obywatelom składanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży drogą elektroniczną wniosków o udzielenie pomocy społecznej, o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy, w sprawie zmian w spłacie należności/odpłatności, o zmianę decyzji lub postanowienia, odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie, korespondencji do naszej jednostki.

Więcej informacji o Centralnym Systemie Informatycznym Zabezpieczenia Społeczego - Emp@tia można uzyskać pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl

 

 

Narzędzie eWnioski służące do składania wniosków drogą elektroniczną znajduje się pod adresem:

https://wnioski.mpips.gov.pl

 

2014-09-02 08:12 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.