„Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Komendą Miejską Policji oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży zorganizowało 8 grudnia 2017 roku pod patronatem Starosty Łomżyńskiego konferencję poświęconą zjawisku przemocy pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych".

 

Udział w niej wzięło około 150 osób, w tym m.in. pracownicy służb pomocy społecznej, policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciele służby zdrowia, profesorowie i studenci PWSIiP w Łomży.

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęła się od podsumowania powiatowego konkursu plastycznego zorganizowanego przez PCPR w Łomży  pod hasłem „STOP PRZEMOCY" oraz wręczenia nagród laureatom.

Nagrody wręczyli Starosta Łomżyński Pani Elżbieta Parzych i Wicestarosta Pan Lech Marek Szabłowski. Oprócz nagród rzeczowych, wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy talentu oraz pomysłowości w doborze materiałów i przedstawieniu tak trudnego tematu. Równocześnie dziękujemy opiekunom i wychowawcom szkół za zainteresowanie tematem konkursu uczniów.

 

Druga część konferencji miała charakter merytoryczny i zgodnie z harmonogramem głos zabrali:

 • Karolina Szulkowska - Prokurator Rejonowy  w Łomży – wystąpienie na temat prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy
 • mł. asp. Marlena Połowianiuk - specjalista Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku, Wojewódzki Koordynator procedury Niebieskiej Karty - "Założenia programu profilaktycznego  "poMOC, a nie przeMOC"
 • asp. Monika Bańkowska - asystent Zespołu Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, koordynator procedury "Niebieskiej Karty"  - "Działania Policji w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie"
 • Edyta Mateuszczyk - MOPS Łomża - "Procedura Niebieskiej Karty - wszczęcie i przebieg"
 • ks. Radosław Kubeł - kapelan Komendy Miejskiej Policji w Łomży - "Różne postacie przemocy wobec osób starszych w doświadczeniu duszpasterskim"
 • Monika Duchnowska – prawnik zatrudniony w PCPR w Łomży – „Ofiara przemocy w świetle milczenia czy wsparcia instytucjonalnego”
 • Agata Gołębiewska - Wydział Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży – „Aspekty medyczne przemocy wobec osób starszych”
 • Magdalena Zawisza - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży - "Rozpoznawanie przemocy w rodzinie wobec kobiet i dzieci. Reagowanie na przemoc"
 • Mateusz Rainka – PCPR w Kolnie - „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych – symptomy”
 • Renata Szymańska – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - „Źródła przemocy wobec osób zależnych – Sposoby pomocy sprawcom przemocy”
 • Paweł Kołakowski – Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży -„Konsekwencje psychologiczne przemocy z perspektywy psychoterapeuty”.

 

Konferencja była cennym doświadczeniem, dawką wiedzy i wymianą dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że zaowocuje dalszą, coraz pełniejszą współpracą na polu tak trudnego problemu jakim jest przemoc.

 

Konferencja była transmitowana na żywo przez łomżyński portal informacyjny My Łomża - www.mylomza.pl

Relację wideo z pierwszej połowy konferencji można obejrzeć pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com

2017-12-11 15:27 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.