Konferencja poświęcona zjawisku przemocy „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

W dniu 7 grudnia 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało pod patronatem Starosty Łomżyńskiego konferencję poświęconą zjawisku przemocy pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy".

 

Udział w niej wzięło około 140 osób, w tym m.in.: kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu łomżyńskiego oraz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, PCPR w Łomży, Kolnie i Wysokim Mazowieckiem, Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży, kierownicy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej w Łomży, Kownatach i Tykocinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach, kierownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz rodziny zastępcze.

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęła się od podsumowania powiatowego konkursu plastycznego zorganizowanego przez PCPR w Łomży pod hasłem „STOP PRZEMOCY" oraz wręczenia nagród laureatom. W ramach tegorocznej edycji konkursu do PCPR wpłynęło 102 piękne prace plastyczne z 13 szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.

Nagrody wręczyli Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski oraz Dyrektor PCPR w Łomży – Jacek Albin Nowakowski. Oprócz nagród rzeczowych, wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy talentu oraz pomysłowości w doborze materiałów i przedstawieniu tak trudnego tematu. Równocześnie dziękujemy opiekunom i wychowawcom szkół za zainteresowanie tematem konkursu uczniów.

 

Druga część konferencji miała charakter merytoryczny i zgodnie z harmonogramem głos zabrali:

  • Iwona Lewkowicz – psychoterapeuta, pracownik dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, autorka książek dla nauczycieli i rodziców: "Teatr wyobraźni – czyli wizualizacje na zajęciach dla przedszkolaków", "Wspieranie dzieci", "Jak ty sobie poradzisz w szkole", "Znowu jesteś niegrzeczny", "Emocje u dzieci w wieku przedszkolnym. Wystąpienie dotyczyło przemocy emocjonalnej, psychicznej i fizycznej wobec dzieci i młodzieży – Depresja, samookaleczenia, autodestrukcja.
  • Renata Szymańska – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - „Psychologiczny portret sprawcy i praca nad zmianą zachowań przemocowych.”
  • Urszula Jabłońska vel Leszczyńska –  Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, Pracownik Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM oraz Stacjonarnej Placówki Interwencyjno - Terapeutycznej  - "Przemoc czy konflikt – diagnoza przemocy z perspektywy praktyka”.
  • asp. Monika Lipińska - asystent Zespołu Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, koordynator procedury "Niebieskiej Karty"  - "Przemoc wobec kobiet, chorych i niepełnosprawnych".
  • ks. Andrzej Mikucki – Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej  - "Przeciwdziałanie przemocy w doświadczeniu duszpasterskim".
  • Katarzyna Nita – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży - "Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”.
  • Monika Gołaś - Bazydło – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w Kolnie - „Działalność specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w Kolnie”.

 

Konferencja była cennym doświadczeniem, dawką wiedzy i wymianą dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że zaowocuje dalszą, coraz pełniejszą współpracą na polu tak trudnego problemu jakim jest przemoc.

2018-12-08 13:07 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.