Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty. Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia. Kreślimy je często w sposób niedoskonały i nieudolny, ale wszyscy jesteśmy przecież zaledwie amatorami w sztuce życia. Z czasem uczymy się także, że to nie piękno końcowego efektu godne jest najwyższej pochwały, lecz wysiłek, jaki wkłada się w jego malowanie.

 

            Takimi właśnie słowami Pan Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży podsumował pracę rodzin zastępczych z powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża podczas pikniku integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowanego przez PCPR w Łomży w dniu 17 czerwca 2019 roku w kompleksie agroturystycznym „Dębowy Las” w Elżbiecinie.

 

            Piknik odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Łomżyńskiego. Dlatego było nam szczególnie miło, że swoją obecnością uświetnili nasze święto Pan Lech Marek Szabłowski, który dziękując rodzinom zastępczym za ich codzienny trud i zaangażowanie jakie wkładają w pełnienie funkcji rodziny zastępczej, zwrócił uwagę na fakt, że opiekunowie zastępczy charakteryzują się wspólną cechą – mają otwarte serca oraz chęć dzielenia się miłością i ciepłem domowego ogniska. Pani Wicestarosta Maria Dziekońska złożyła wszystkim rodzinom zastępczym podziękowania za ciężką pracę na rzecz pomocy dzieciom pozbawionym możliwości przebywania w rodzinach naturalnych oraz życzyła wielu sił, cierpliwości i wytrwałości.

            Obchody dnia rodzicielstwa zastępczego stały się także szczególną okazją do podziękowania Pani Joannie Bielaszka za 20 lat pracy jako rodzina zastępcza. Dyrektor PCPR stwierdził, że jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności, że istnieją tak cudowni ludzie jak Pani Joanna, którzy podjęli się wychowywania dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej. Ten wyjątkowy jubileusz był znakomitą sposobnością aby uczcić to dwudziestolecie tradycyjnym „sto lat” oraz tortem.

            Rodziny zastępcze potrzebują wsparcia w wypełnianiu swoich obowiązków, a udzielanie im pomocy możliwe jest tylko dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej. Spotkanie stanowiło wspaniałą okazję, aby podziękować wszystkim ludziom zaangażowanym w pomoc na rzecz dziecka i rodziny, współpracującym z nami na co dzień w tym pracownikom Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży z dyrektor Bożeną Elwirą Jabłońską na czele, pracownikom gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracownikom Ośrodka Adopcyjnego, sędziom Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz kuratorom Sądu Rejonowego w Łomży, przedstawicielom samorządów gminnych. Na ręce Starosty zostało przekazane podziękowanie dla samorządu powiatu łomżyńskiego za możliwość zapewniania dzieciom pozbawionym możliwości przebywania w rodzinach naturalnych oraz rodzinom zastępczym kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

 

            Podczas spotkania zostali także uhonorowani laureaci tegorocznej edycji powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu łomżyńskiego. Ogłoszony konkurs miał na celu nie tylko poszerzanie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, ale również kształtowanie wrażliwości młodych mieszkańców Powiatu w taki sposób, by w przyszłości chcieli stworzyć dom dla dzieci pozbawionych możliwości przebywania w swoim.

            Tradycyjna polska kuchnia, muzyka oraz konkursy i zabawy przygotowane dla najmłodszych stały się impulsem do aktywnego wypoczynku. Niewątpliwie wspaniałe walory przyrodnicze miejsca oraz piękna pogoda sprzyjały dobrej zabawie, a tym samym realizacji celu, który przyświeca tej imprezie – bycia razem, jeszcze lepszego poznania się i nabrania sił do dalszej współpracy.

 

            Szczególne podziękowania należą się tegorocznym sponsorom oraz podmiotom zaangażowanym w przygotowanie i obsługę wydarzenia którymi byli:

  • Robert Rytel Ubojnia Zwierząt w Podgórzu; 
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski;
  • Józef Kosiorek właściciel firmy Fargotex;
  • Zakłady Mięsne "PODGÓRZE" Jacek Hryniewicz, Jadwiga Starszyk, Krzysztof Zawadzki;
  • Mieczysław Kuzia właściciel Masarni w Kupiskach;
  • Zakład Piekarniczo - Cukierniczy Kazimierz, Jarosław i Joanna Śledziewscy; 
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy;
  • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
  • Hufiec Pracy w Łomży;
  • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Łomży.

>>> FOTOGALERIA <<<
 
 
2019-06-19 10:23 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.