Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że na skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zatrudnienie specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy w ramach „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” (umowa zlecenie – 2 osoby) realizowanego przez PCPR w Łomży, do dnia 17 września 2019 r. do godziny 10:00, do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 2 oferty cenowe.

 

W wyniku zakończonej procedury naboru zostali wybrani następujący oferenci:

1. Pani Edyta Mateuszczyk, zam. w Łomży,

2. Pani Renata Szymańska, zam. w Łomży.

 

Uzasadnienie:

Obie oferty spełniły wszystkie kryteria podane w zapytaniu ofertowym.

 

Łomża, 17.09.2019 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

2019-09-17 14:11 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.