II Łomżyński Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

„… za niezależnym życiem osób z niepełnosprawnościami” – pod takich hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami z Białegostoku zorganizowało w dniu 21 października 2019 roku Konwent Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Udział w Konwencie, który odbywał się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, wzięło około 100 osób, w tym m.in.: kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu łomżyńskiego oraz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży; kierownicy, pracownicy i niepełnosprawni uczestnicy Domów Pomocy Społecznej w Łomży, Kownatach i Tykocinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach; kierownicy i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży oraz osoby niepełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Różni, jednak tacy sami” oraz wręczenia nagród laureatom. W ramach konkursu do PCPR wpłynęło łącznie 198 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych oraz osoby niepełnosprawne z placówek wsparcia dziennego z terenu powiatu łomżyńskiego.

Celem konkursu było:

 • propagowanie idei integracji wśród dzieci;
 • wzbudzanie poczucia empatii dla osób niepełnosprawnych;
 • poznanie i propagowanie prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • uzmysłowienie uczniom, że osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby i uczucia jak pełnosprawne;
 • kształtowanie właściwych relacji między osobami niepełnosprawnymi, a otoczeniem;
 • promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych;
 • uzmysłowienie uczniom, iż każdy człowiek może stać się osobą niepełnosprawną, a pełnosprawność nie jest dana nikomu raz na zawsze.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli Wicestarosta Łomżyński – Maria Dziekońska oraz Dyrektor PCPR w Łomży – Jacek Albin Nowakowski. Oprócz nagród rzeczowych, wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy talentu oraz pomysłowości w doborze materiałów i przedstawieniu tak trudnego tematu. Równocześnie dziękujemy opiekunom i wychowawcom szkół za zainteresowanie tematem konkursu uczniów.

 

Druga część Konwentu miała charakter merytoryczny i zgodnie z harmonogramem głos zabrali:

 • dr Anna Drabarz – pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego do spraw osób niepełnosprawnych;
 • dr Urszula Ogłozińska – „Mama dziecka niepełnosprawnego – Jak poskładać się na nowo”;
 • prof. Joanna Truszkowska – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - „Rodziny w procesie usamodzielniania osób z niepełnosprawnością”;
 • Małgorzata Rytel – „Moja pasja – moja niezależność”;
 • Katarzyna Kuklińska – Fundacja "JA i TY" – "Znaczenie, rola i miejsce osób  niepełnosprawnych, w życiu społecznym i zawodowym  mieszkańców Łomży, w latach 2009 - 2019”;
 • Bogusława Domian – Kruszewska – "Centrum Integracji Społecznej szansą na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych".

 

2019-10-24 12:36 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.