Spotkanie robocze poświęcone współpracy międzyinstytucjonalnej kadry pomocy społecznej

W dniu 14 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się spotkanie robocze dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i sądem rodzinnym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Inicjatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

W obradach wzięli udział: sędziowie Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży, przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży, Komendant Policji Miejskiej w Łomży, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży, Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Celem spotkania było omówienie problemów wynikających z realizacji ww. ustaw, które zaowocowało ustaleniem procedur zabezpieczenia dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.

 

2020-02-14 13:21 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.