Szkolenie dla opiekunów usamodzielnienia młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą

W dniu 18.02.2020 r. odbyło się szkolenie skierowane do opiekunów usamodzielnienia młodzieży przygotowującej się do procesu opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej pt.: „Przygotowanie do procesu usamodzielnienia - identyfikowanie aktualnych zasobów środowiska wspierających usamodzielnienie oraz ograniczeń utrudniających ten proces. Rola opiekuna usamodzielnienia. Prawa i obowiązki usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.”

 

Na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży odpowiedziało sześcioro opiekunów małoletnich, którzy w tym roku osiągną pełnoletność oraz zmierzą się z zadaniem sporządzenia oraz realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia.

Opiekunowie usamodzielnienia pełnią kluczową rolę we wprowadzaniu wychowanka w dorosłe życie. Podczas spotkania uczestnicy szkolenia mieli możliwość dokonania wstępnej oceny samodzielności osób usamodzielnianych w podstawowych sferach tj.: motywacja i możliwości wychowanka w zakresie uzyskiwania wykształcenia, uzyskania/podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kompetencji interpersonalnych, umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, zarządzania budżetem. Opiekunowie otrzymali wskazówki dotyczące sposobów dokonywania wraz z osobą usamodzielnianą: diagnozy sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej wychowanka, w tym analizy zasobów własnych wychowanka oraz środowiska- co umożliwi opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami wychowanka.

Omówiono również zakres współdziałania opiekunów z osobami usamodzielnianymi oraz możliwości wsparcia w uzyskaniu przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

 

2020-02-21 14:51 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.