Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w PCPR w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

 

została wybrana Pani Joanna Truszkowska, zamieszkała w Łomży.

 

Uzasadnienie:

Pani Joanna Truszkowska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Łomża, dnia 09.04.2020 r.

Jacek Albin Nowakowski

Dyrektor PCPR w Łomży

2020-04-09 11:12 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.