"Pod skrzydłami Anioła"

16.06.2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „ Pod skrzydłami Anioła”.

Dyrektor PCPR w Łomży – p. Jacek Albin Nowakowski witając gości zapewnił, że „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoja przyjaźń, miłość i opiekę”. Takimi aniołami są rodziny zastępcze, których na terenie powiatu Łomżyńskiego jest obecnie 33. Niestety fakt ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 wymusił kameralny charakter uroczystości i możliwość zaproszenia jedynie kilku rodzin zastępczych. Dyrektor PCPR w Łomży na ręce obecnych osób przekazał życzenia i podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym.

 

Starosta Łomżyński – p. Lech Marek Szabłowski oraz Wicestarosta Łomżyński – p. Maria Dziekońska podziękowali wszystkim rodzinom zastępczym za podjęcie się i pełnienie trudnej misji bycia rodzicem zastępczym, za poświęcenie i troskę, jakie na co dzień ofiarowują dzieciom pozbawionym możliwości wychowywania się z rodzicami naturalnymi.

Za szczególną wytrwałość i wieloletnie zaangażowanie w pełnienie roli opiekuna zastępczego w obecnym roku statuetki przedstawiające Anioły zostały przyznane:

  • Pani Joannie Bielaszka pełniącej funkcję rodziny zastępczej od 22 lat, w trakcie których wychowała 14 dzieci. „Kobieta do zadań specjalnych”. Przełamuje wszystkie bariery dla swoich podopiecznych. Z odwagą patrzy w przyszłość, niezłomna w poszukiwaniu nowej wiedzy i nowych rozwiązań;
  • Państwu Janinie i Zenonowi Danowskim pełniącym funkcję rodziny zastępczej prawie 18 lat, od 1 lipca 2012 r. stanowiących rodziną zawodową. Przez ten czas wychowywali 34 dzieci. Znani w PCPR w Łomży jako „Matka Polka” oraz „Oaza spokoju”. Prowadzą dom, w którym zawsze jest gwarno, unosi się zapach pysznego jedzenia i bezwarunkowej miłości;
  • Państwu Annie i Markowi Miastkowskim pełniącym funkcję rodziny zastępczej od 20 lat, od 1 lipca 2012 r. są rodziną zawodową. Przez ten czas wychowali 14 dzieci. Dziecko traktują w sposób podmiotowy, z godnością i należnym szacunkiem bez względu na wiek. Rodzice zastępczy z każdym z dzieci czuli więź emocjonalną, każdemu z nich poświęcali i poświęcają wiele czasu i uwagi;
  • Pani Hannie Pawłowskiej „Najdzielniejszej babci na świecie”. Jest aniołem i całym światem dla swojego 13-letniego wnuka Konrada, który od urodzenia choruje na ciężką postać wrodzonej łamliwości kości i od kilku lat nie wstaje z łóżka. Swoją miłością, troską, zapewnianiem specjalistycznej opieki na co dzień, gwarantuje dziecku poczucie bezpieczeństwa, „najlepszą opiekę na świecie” i miłość, która pozwala znosić ból i cierpienie;
  • Państwu Halinie i Tadeuszowi Lemańskim pełniącym funkcję niezawodowej rodziny zastępczej od 21 lat. Specjalizują się w wychowywaniu dzieci niepełnosprawnych. Ogółem wychowali 7 dzieci. Zostali wybrani przez bardzo szczególne dzieci. Aby zapewnić im spokojną przystań w przyszłości, podjęli się prowadzenia rodzinnego domu pomocy.
  • Pani Alicji Ostaszewskiej pełniącej funkcję rodziny zastępczej dla swojego wnuka od 10 lat. Energiczna babcia, która stworzyła zgrany team ze swoim wnukiem Adamem. Cierpliwie reagowała na zapewnienia dorastającego chłopaka, że „zaraz coś zrobi”, na co Adam reagował z rozbrajającą miną i tekstem „I tak Cię kocham”. Wychowała młodego mężczyznę, który z odwagą i wrażliwością wkracza w dorosłe życie.
  • Pani Irenie Manterys pełniącej funkcję rodziny zastępczej dla swojego wnuka Konrada od ponad 15 lat, wychowującej dziecko od urodzenia. Konsekwentnie realizuje wszystkie zalecenia specjalistów pracujących z dzieckiem, przygotowując Konrada do usamodzielnienia i pełnienia prawidłowych ról w środowisku.

 

Rodzicielstwo zastępcze jest wyjątkowym zadaniem społecznym, o czym świadczą doświadczenia uhonorowanych rodziców zastępczych. P. Janina Danowska jako największą nagrodę za trud i troskę okazaną wychowywanym dzieciom wskazuje fakt, iż niezależnie jak przebiegają losy dzieci, które opuściły ich rodzinę (czy zostały: adoptowane, wróciły do rodziców, usamodzielniły się), nawet po kilku latach, chętnie dzielą się z nimi swoimi doświadczeniami, radościami. P. Anna Miastkowska zauważa, że pomimo wieloletniego doświadczenia, każde dziecko jest nowym wyzwaniem, „dziecko zapoznaje nas ze swoim życiem, my dziecko z naszymi zasadami i budujemy wspólną rzeczywistość, dzień po dniu”. P. Hanna Pawłowska oraz P. Lemańscy odbierając nagrodę podkreślali wyjątkowość swoich podopiecznych czyli dzieci z niepełnosprawnościami, wymagających w codziennym funkcjonowaniu szczególnej troski i opieki. P. Joanna Bielaszka, której „przygoda” z rodzicielstwem zastępczym trwa już 22 lata zauważa, że nie jest to zwykły zawód uregulowany przepisami Kodeksu Pracy, bowiem żadna praca nie przewiduje 24-godzinnego dyżuru dzień po dniu przez tyle lat. P. Joanna podkreśliła, że w jej przypadku to że tyle lat funkcjonuje jako opiekun zastępczy to w 50% jej zasługa, a w 50% jej rodziny, która cały czas w trakcie pełnienia misji rodzica zastępczego stoi za nią murem, wspiera, rozumie że nie zawsze będąc matką zastępczą mogła być obecna przy nich jako ich córka, matka czy babcia. P. Joanna opisując swoje doświadczenia bycia rodzicem zastępczym użyła porównania, że tak jak trudno himalaiście Jerzemu Kukuczka było wytłumaczyć komuś kto nie zdobył Mount Everest, jakie to uczucie podjąć się wysiłku zdobycia góry i jaka radość towarzyszy zdobyciu szczytu, tak trudno opisać codzienne trudy opieki i wychowania dzieci, które nie mogą przebywać w domu rodzinnym oraz radości, jakie niosą ze sobą wszystkie sukcesy i uśmiechy dzieci, które są pod jej opieką.

 

Rodziny zastępcze z Powiatu Łomżyńskiego mogą liczyć na pomoc nie tylko swoich rodzin, ale również wsparcie instytucjonalne. Na ręce Starosty i Wicestarosty zostały przekazane Anioły jako podziękowanie dla władz samorządu Powiatu Łomżyńskiego za opiekę i wsparcie, na które w każdej sytuacji mogą liczyć nasze rodziny. Nagrody specjalne otrzymali również były Dyrektor PCPR w Łomży – p. Edward Jarota oraz Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży – p. Bożena Elwira Jabłońska, którzy od ponad 20 lat tworzyli/tworzą system rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego.

Pragniemy serdecznie podziękować Warsztatom Terapii Zajęciowej w Marianowie oraz Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Kownatach za przekazanie statuetek Aniołów, którymi uhonorowaliśmy zaproszonych gości.

Wszystkie osoby, które chciałyby dać schronienie dzieciom potrzebującym ciepła i miłości, prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

2021-06-17 12:33 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.