Szkolenie dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w dniu 21 października 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się szkolenie dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W spotkaniu wzięli udział kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z Gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Program szkolenia obejmował tematy dotyczące:

  • oferty Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach – Marzenna Niewiarowska, Kierownik ŚDS w Kownatach,
  • zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Monika Duchnowska, prawnik oraz wykładowca PWSIiP w Łomży,
  • praktycznych aspektów procedury interwencyjnego zabezpieczania dzieci – Monika Duchnowska, prawnik oraz wykładowca PWSIiP w Łomży,
  • krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – obowiązki gminy i powiatu wynikające z w/w dokumentu,
  • programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – Renata Szymańska Dyrektor WOPiTU w Łomży,
  • oferty Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – Renata Szymańska Dyrektor WOPiTU w Łomży.

 

2021-10-25 13:02 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.