Piknik integracyjny z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego - "Pod skrzydłami Anioła"

„Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca to ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go tylko dla siebie. Rodzina to nie tylko więzy krwi, to przede wszystkim miłość, zrozumienie, troska o bliską osobę”

 

Takimi właśnie słowami Pan Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży podsumował pracę rodzin zastępczych z powiatu łomżyńskiego podczas pikniku integracyjnego z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowanego przez PCPR w Łomży w dniu 22 czerwca 2022 roku w przepięknym parku Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie.

Piknik odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Łomżyńskiego. Dlatego było nam szczególnie miło, że swoją obecnością uświetnili nasze święto Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, który dziękując rodzinom zastępczym za ich codzienny trud i zaangażowanie jakie wkładają w pełnienie funkcji rodziny zastępczej, zwrócił uwagę na fakt, że opiekunowie zastępczy charakteryzują się wspólną cechą – mają otwarte serca oraz chęć dzielenia się miłością i ciepłem domowego ogniska. Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska złożyła wszystkim rodzinom zastępczym podziękowania za ciężką pracę na rzecz pomocy dzieciom pozbawionym możliwości przebywania w rodzinach naturalnych oraz życzyła wielu sił, cierpliwości i wytrwałości.

 

Obchody dnia rodzicielstwa zastępczego stały się także szczególną okazją do podziękowania wszystkim Naszym Rodzinom Zastępczym oraz wręczenia wyjątkowych wyróżnień dla rodzin zastępczych z największym stażem.

W bieżącym roku Statuetki „Anioła” zostały wręczone:

  • Państwu Bożenie i Janowi Gurzęda,
  • Państwu Elżbiecie i Henrykowi Bagińskim,
  • Pani Mariannie Bałdydze,
  • Pani Krystynie Baliszewskiej,
  • Pani Jadwidze Konopka.

 

Dyrektor PCPR podkreślił, że jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności, że istnieją tak cudowni ludzie, którzy podjęli się wychowywania dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej. Ten wyjątkowy moment był znakomitą sposobnością aby uczcić wszystkie nasze rodziny tradycyjnym „sto lat” oraz tortem.

 

Piknik stanowił wspaniałą okazję, aby podziękować wszystkim ludziom zaangażowanym w pomoc na rzecz dziecka i rodziny, współpracującym z nami na co dzień.

Nagrodę specjalną otrzymała Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży – p. Bożena Elwira Jabłońska, która od ponad 20 lat współtworzyła system rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Łomży i Powiatu Łomżyńskiego.

Piknik uatrakcyjnił występ wokalno - taneczny przygotowany przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie.

 

Podczas spotkania zostali także uhonorowani laureaci tegorocznej edycji powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu łomżyńskiego. Ogłoszony konkurs miał na celu nie tylko poszerzanie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, ale również kształtowanie wrażliwości młodych mieszkańców Powiatu w taki sposób, by w przyszłości chcieli stworzyć dom dla dzieci pozbawionych możliwości przebywania w swoim.

 

Po gali wręczenia nagród wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć prace konkursowe, zwiedzić Muzeum oraz wziąć udział w pikniku rodzinnym. Wspaniałe walory przyrodnicze miejsca oraz pogoda sprzyjały temu, by pobyć trochę razem, lepiej się poznać i nabrać sił do dalszej współpracy.

 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia, a zwłaszcza Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – Pani Ewie Sznejder, pracownikom tegoż Muzeum, Panu Zbigniewowi Biernackiemu – Dyrektorowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie, pracownikom oraz uczestnikom WTZ, oraz właścicielom piekarni "Jeziorko" Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Stefan Szymański.

 

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonej poniżej fotogalerii.

 

GALERIA ZDJĘĆ


2022-06-24 10:15 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.