Minister Marlena Maląg wręczyła odznaki Primus in Agendo oraz Meritis pro Familia

"Zdają Państwo każdego dnia egzamin z człowieczeństwa na szóstkę" – tak zwróciła się do laureatów nagród Primus in Agendo oraz Meritis pro Familia podczas uroczystości wręczenia odznak minister Marlena Maląg. Przypomniała też w tym kontekście św. Jana Pawła II, który mówił, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale jakim jest.


Nadanie odznaki Primus in Agendo przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Jest ona wyróżnieniem dla tych którzy potrafią się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, pracując dla dobra wspólnego.

Czasy trudnych wyzwań

Minister Maląg podkreśliła, że w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy najpierw mierzyliśmy się z pandemią COVID-19, a teraz ze skutkami wojny na Ukrainie, ogromne wyzwania stawały przez pracownikami służb zatrudnienia, szeroko pojętej pomocy społecznej oraz przed rodzinami zastępczymi.

– Urzędy pracy, wykorzystując rządowe finansowe wsparcie, starały się, by ludzie nie tracili pracy, a firmy nie upadały; pracownicy pomocy społecznej troszczyli się o pensjonariuszy domów pomocy społecznej, seniorów, osoby niesamodzielne i wymagające szczególnego wsparcia – wyliczała minister Maląg. – Teraz zaangażowali się Państwo w pomoc Ukraińcom,  najpierw zapewniając im bezpieczeństwo i schronienie, a teraz pomagając w znalezieniu pracy.

Zasłużeni dla Rodziny

Odznaka Meritis pro Familia jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie promowania postaw prorodzinnych i patriotycznych.

Minister Maląg przypomniała o przyjętym przez Radę Ministrów projekcie zmian dotyczących pieczy zastępczej,  będącym ważnym krokiem w kierunku deinstytucjonalizacji. Wyraziła uznanie rodzicom zastępczym, starającym się stworzyć prawdziwy dom dzieciom z różnych powodów go pozbawionym.

 

Lista rodzin zastępczych z terenu Powiatu Łomżyńskiego odznaczonych odznaką Meritis pro Familia:

  1. Pani Joanna Bielaszka – wnioskodawca Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski,
  2. Państwo Anna i Marek Miastkowscy - wnioskodawca Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski,
  3. Państwo Halina i Tadeusz Lemańscy - wnioskodawca Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/minister-marlena-wreczyla-odznaki-primus-in-agendo-oraz-meritis-pro-familia

 

2022-07-01 13:52 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.