Konferencja pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”

Dnia 2 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało konferencję dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Starosty Łomżyńskiego.

 

W wydarzeniu wzięło udział około 130 osób, w tym m.in.: kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu łomżyńskiego oraz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, przedstawiciele Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży, kierownicy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej w Łomży, Kownatach i Tykocinie, dyrektor i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, kadra kierownicza i merytoryczna Łomżyńskiego Oddziału Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz dyrektorzy i pracownicy szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.

 

Konferencję rozpoczął Dyrektor PCPR w Łomży – Jacek Albin Nowakowski, a poprowadziła Pani Izabella Grochowska.

Zgodnie z harmonogramem spotkanie rozpoczęto od podsumowania ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Stop Przemocy” oraz wręczenia nagród laureatom. W ramach tegorocznej edycji konkursu do PCPR wpłynęło łącznie 94 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów z 12 szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.

Celem konkursu plastycznego było:

  • propagowanie idei przeciwdziałania przemocy,
  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na temat przemocy,
  • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu łomżyńskiego na temat metod przeciwdziałania zjawisk występowania przemocy w rodzinie,
  • upowszechnienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.


Nagrody laureatom konkursu wręczyli Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski oraz Dyrektor PCPR w Łomży – Jacek Albin Nowakowski. Oprócz nagród rzeczowych, wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy talentu oraz pomysłowości w doborze materiałów i przedstawieniu tak trudnego tematu. Równocześnie dziękujemy opiekunom i nauczycielom szkół za zainteresowanie tematem konkursu uczniów.

 

Druga część Konferencji miała charakter merytoryczny i zgodnie z harmonogramem głos zabrali:

  • Renata Szymańska - dyrektor WOPiTU w Łomży - „Przekazy międzypokoleniowe podtrzymujące przemoc – mity, stereotypy, przekonania”;
  • dr Agnieszka Iłendo Milewska - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji - „Przemoc w pomocy – relacja pomagający - klient”;
  • dr Monika Surawska - kierownik Zakładu Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży - „Uwikłani. Mechanizmy psychologiczne w relacji ofiara – sprawca przemocy”;
  • Monika Duchnowska - doradca prawny w PCPR, doradca ds. przedsiębiorczości i pracownik dydaktyczny w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz Wyższej Szkole Bankowości w Warszawie - „Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konfliktowych”.

 

 

2022-12-06 13:51 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.