Kampania społeczna #RozmawiajReaguj

Kampania społeczna ma na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej.

 

Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd.

 

Ale to nie dzieci są winne.

  

Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje.

Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek.

 

Ten problem może dotyczyć każdego dziecka,

nie bądź obojętny.

 

 

Państwową Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia, opracowała raport, z którego wynika, że ofiarami przemocy seksualnej padały najczęściej dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat.

W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka.

 To nigdy nie jest wina dziecka !!!

Należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.

Na stronie kampanii: https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/  są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

 

Jedno ze wskazań kampanii to:

 

,,Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj".

  

Nie wybaczysz sobie, że nie uwierzyłeś, że nie rozmawiałeś, że nie zauważyłeś.

#RozmawiajReaguj

Pomóż uświadomić innych


2023-03-01 13:47 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.