Spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla kadry pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, 19 maja 2023 r. zorganizowało spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla kadry pomocy społecznej.

 

Zgromadzonych przedstawicieli kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz ościennych powiatów powitał Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski, który podkreślił ogromne znaczenie polityki społecznej w rozwoju powiatu. Doceniając pracę kadr pomocy społecznej podziękował za liczne przybycie na spotkanie.

 

Plan spotkania, które poprowadził Dyrektor PCPR w Łomży - Jacek Albin Nowakowski obejmował:

Część roboczą dotyczącą zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  - moderowaną przez przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, tj.

  • Panią Małgorzatę Czyżewską-Worobiej - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku,
  • Panią Małgorzatę Osipowicz - Kierownika Oddziału Kontroli Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej,
  • Panią Idalię Wyszyńską - Kierownika Oddziału do Spraw Rodziny,
  • Panią Annę Żadziłko - Głównego Specjalistę.

 

Część edukacyjno-konsultacyjna dotycząca deinstytucjonalizacji (DI), modelu opieki nad osobami zależnymi i chorymi oraz Koszyka Usług Społecznych – prowadzona przez przedstawiciela ROPS w Białymstoku - Panią Annę Tomulewicz

Deinstytucjonalizacja – co oznacza dla gmin, powiatów, ośrodków pomocy społecznej.

Prezentacja dobrych praktyk. Co oznacza koordynacja usług społecznych dla gmin, którą mają wdrożyć do 2025 roku? Analiza źródeł finansowania usług. Jakie wsparcie i szkolenia oferuje ROPS w obszarze DI i tworzenia planów deinstytucjonalizacji; 

„Dać to, czego naprawdę potrzeba”- prezentacja realizowanego w pięciu wiejskich gminach modelu opieki nad osobami zależnymi,  chorymi i ich opiekunami na obszarach wiejskich. Jak wdrażać model w gminach wiejskich - konsultacje modelu realizowanego przez Hospicjum Proroka Eliasza i ROPS w Białymstoku- gdzie umiejscowić Zespół społeczno-medyczny i KOOZ (Koordynatora Opieki Osób Zależnych);

Prezentacja internetowego narzędzia Koszyka Usług – ewaluacja danych wpisanych do Koszyka dla każdej gminy i powiatu;

Informacje o zmianach dot. art. 16b ustawy o pomocy społecznej – opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów.

 

W spotkaniu wzięło udział ok 60 osób, w tym kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu naszego powiatu, przedstawiciele PCPR-ów w Kolnie, Zambrowie, Grajewie oraz Wysokiem Mazowieckim, pracownicy MOPS w Łomży oraz CPZ w Łomży.

2023-05-23 11:09 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.