Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach

W dniu 24 kwietnia 2024 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kownatach miało miejsce uroczyste przekazanie nowego samochodu – mikrobusu 9-osobowego marki Renault, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach prowadzony jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Łomży na zlecenie Powiatu Łomżyńskiego. Placówka posiada 53 miejsca dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podopieczni są codziennie dowożeni na zajęcia organizowane w ŚDS z terenu całego Powiatu Łomżyńskiego.

Zakup nowego samochodu był możliwy dzięki 75% dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W krótkiej uroczystości przekazania auta uczestniczyli: Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, przedstawiciele Podlaskiego Oddziału PFRON – Pani Elżbieta Pomian, Pani Iwona Rogowska oraz Pan Krzysztof Zdrawomysłow, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Jacek Albin Nowakowski, starszy specjalista pracy z rodziną w PCPR w Łomży – Izabella Grochowska, kadra kierownicza Zarządu Okręgowego PKPS w Łomży oraz ŚDS w Kownatach – Pani Urszula Gumińska, Pani Anna Domitrz, Pan Marian Knopkiewicz, Pani Maria Tocka, Pani Marzenna Niewiarowska.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, Sekretarz ZO PKPS w Łomży – Urszula Gumińska oraz przedstawiciel Podlaskiego Oddziału PFRON – Elżbieta Pomian.

Pan Starosta wyraził radość z pozyskania nowoczesnego pojazdu, który z pewnością ułatwi codzienne funkcjonowanie Pracownikom i Mieszkańcom ŚDS w Kownatach. Podkreślił, że dofinansowanie na zakup nowego samochodu pozyskano dzięki wspólnemu zaangażowaniu Powiatu Łomżyńskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

2024-04-25 08:49 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.