„Pod Skrzydłami Anioła” – piknik z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego

19 czerwca 2024 roku w przepięknym ogrodzie Muzeum Przyrody - Dworze Lutosławskich w Drozdowie odbyła się tegoroczna edycja pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych pod hasłem "Pod Skrzydłami Anioła", zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, z okazji obchodzonego 30 maja wyjątkowego Święta – Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 

To wyjątkowe święto było znakomitą sposobnością do złożenia wszystkim rodzinom zastępczym gorących podziękowań za opiekę jaką sprawują nad powierzonymi im dziećmi co też z ogromną przyjemnością zrobił Dyrektor PCPR w Łomży  - Pan Jacek Albin Nowakowski. Dziękował za oddanie, wytrwałość, a przede wszystkim codzienny trud włożony w wychowanie dzieci, a także życzył wielu sił, pokładów zrozumienia i niegasnącego optymizmu, oraz poczucia spełnienia i sukcesów w tej trudnej roli Rodziców Zastępczych.

Było nam szczególnie miło, że swoją obecnością uświetnili nasze święto Starosta Łomżyński – Pan Lech Marek Szabłowski oraz Wicestarosta Łomżyński – Pani Anna Gawrych, którzy dziękując rodzinom zastępczym za ich codzienny trud i zaangażowanie jakie wkładają w pełnienie funkcji rodziny zastępczej, zwrócili uwagę na fakt, że opiekunowie zastępczy dają dzieciom to, co w życiu najważniejsze – miłość, bezpieczeństwo, rodzinę i dom.

Obchody dnia rodzicielstwa zastępczego były szczególną okazją do podziękowania wszystkim naszym Rodzinom Zastępczym, a także wyjątkowym osobom i instytucjom, które wspierają PCPR w Łomży w codziennych działaniach na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej i uhonorowania ich szczególną nagrodą. W bieżącym roku Statuetki „Anioła” zostały wręczone następującym osobom oraz rodzinom zastępczym z terenu powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża:

 • Panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu – Staroście Łomżyńskiemu,
 • Pani Annie Gawrych – Wicestaroście Łomżyńskiemu,
 • Pani Grażynie Kołodziejskiej – Skarbnikowi Powiatu Łomżyńskiego,
 • Pani Marioli Czarneckiej – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży,
 • Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży,
 • Państwu Ewie i Wojciechowi Szymańskim – zawodowej rodzinie zastępczej,
 • Państwu Marzenie i Andrzejowi Pogroszewskim – zawodowej rodzinie zastępczej z Łomży.

 

Piknik stanowił wspaniałą okazję, aby podziękować wszystkim ludziom oraz instytucjom zaangażowanym w pomoc na rzecz dziecka i rodziny, współpracującym z nami na co dzień.

 Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.:

 • Pani Elwira Bożena Jabłońska – Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wraz z pracownikami,
 • Pani Renata Szymańska – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
 • Ks. Marcin Loba – Z-ca dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
 • Pani Agnieszka Jankowska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży wraz z kuratorami pionu rodzinnego,
 • Pani Edyta Nowicka-Popielarczyk – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Łomży,
 • Podinspektor Przemysław Rybicki – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży,
 • Pan Krzysztof Kozicki – Wójt Gminy Piątnica,
 • Pani Anna Fabin – Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży wraz z pracownikami, 
 • Pani Anna Roszkowska – Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie wraz z pracownikami i uczestnikami,
 • Pani Mariola Czarnecka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży,
 • Pani Urszula Gumińska – Dyrektor Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomoc Społecznej w Łomży,
 • Pani Marzenna Niewiarowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach,
 • Pani Agnieszka Gemborys – Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Łomży,
 • Pani Krystyna Wileńska – Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Kownatach,
 • Pani Renata Tyrolska – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Łomży,
 • Pani Monika Duchnowska – prawnik pracujący przy PCPR w Łomży,
 • kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego,
 • a także Pani Ewa Sznejder – gospodarz Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie.

 

Podczas spotkania zostali uhonorowani laureaci tegorocznej edycji powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego. Wręczono 9 nagród głównych oraz 15 wyróżnień. Ogłoszony konkurs miał na celu nie tylko poszerzanie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, ale również kształtowanie wrażliwości młodych mieszkańców Powiatu w taki sposób, by w przyszłości chcieli stworzyć dom dla dzieci pozbawionych możliwości przebywania w swoim.

Część oficjalna pikniku została uświetniona występami recytatorskimi i wokalnymi uzdolnionych wychowanków rodzin zastępczych. Nad oprawą muzyczną czuwali Dyrektor PCPR w Łomży  - Pan Jacek Albin Nowakowski, oraz Pan Marek Puchalski – ojciec zastępczy. Wystąpili również uczestnicy WTZ w Nowym Cydzynie.

Podsumowując - Dyrektor PCPR podkreślił, że jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności, że istnieją tak cudowni ludzie, którzy podjęli się wychowywania dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej. Ten wyjątkowy moment był znakomitą sposobnością aby uczcić wszystkie nasze rodziny okolicznościowym tortem.

Po gali wręczenia nagród wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć prace konkursowe, zwiedzić Muzeum oraz wziąć udział w pikniku rodzinnym. Wspaniałe walory przyrodnicze miejsca oraz pogoda sprzyjały temu, by pobyć trochę razem, lepiej się poznać i nabrać sił do dalszej współpracy.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia, a zwłaszcza Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – Pani Ewie Sznejder, pracownikom tegoż Muzeum, pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie za przygotowanie statuetek „Aniołów”, a także pracownikom oraz uczestnikom Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji DIALOG za zorganizowanie animacji dla dzieci podczas pikniku.

 

2024-06-20 13:53 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.