Szkolenie - "Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży - objawy i profilaktyka..."

foto
W dzisiejszych czasach środki psychoaktywne, czyli narkotyki, alkohol, papierosy, dopalacze itp. są jednym z głównych zagrożeń współczesności . Na skutek życiowych niepowodzeń, trudności czy chęci relaksu ludzie coraz częściej sięgają po substancje, które rzekomo mają przynieść im ulgę. W rzeczywistości nie rozwiązują one żadnych problemów, a wręcz je powiększają. Człowiek, który decyduje się zażyć substancję psychotropową nie zawsze zdaje sobie sprawę z konsekwencji podjętej przez siebie decyzji. Jej rezultaty zaś często wykraczają poza zakres jednostki i obejmują całe rodziny, powodując cierpienie matek, ojców, dzieci czy innych członków rodziny.
więcej

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna"

foto
Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:
więcej

Święto Rodzicielstwa Zastępczego

foto
30 maja bieżącego roku odbyła się uroczystość zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z okazji obchodów Święta Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas wydarzenia miało miejsce uhonorowanie laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, nad którym patronat objął Starosta Powiatu Łomżyńskiego. Uczestników spotkania gościło Muzeum Przyrody w Drozdowie.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, do dnia 25 maja 2017 r. do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 180 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

foto
Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowego pobytu dla seniora radzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Akcja jest częścią większej kampanii informacyjnej pt. “Bezpieczny i Aktywny Senior”, prowadzonej przez ministerstwo, a w woj. podlaskim przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
więcej

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych – Przykład jak pomóc sobie i jak udzielać pomocy innym

foto
W przekonaniu wielu osób profesjonalnie niezwiązanych z problematyką rodzin wychowujących dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej rozwiązaniem problemu wsparcia rodzin jest zapewnienie im pomocy socjalnej, materialnej. Z naszego doświadczenia wynika, że nieodzowne jest również zapewnienie tym rodzinom wsparcia społecznego, które rozumiemy jako oferowanie pomocy w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady i informacji.
więcej

„Razem Raźniej” - Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych

foto
Najlepszym sposobem spełnienia największych marzeń dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w swoich rodzinach naturalnych są rodziny zastępcze. Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto pragnie nieść pomoc dzieciom – wystarczą tylko miejsce w sercu i domu. Cieszymy się, że Państwo zdecydowaliście się zostać rodzicami zastępczymi dla potrzebujących opieki dzieci i jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed rodziną zastępczą stoją trudne zadania dlatego chcielibyśmy pomóc Państwu poradzić sobie z różnymi trudnościami, z emocjami i myślami, jakie się pojawiają w sytuacjach związanych ze sprawowaniem opieki zastępczej każdego dnia.
więcej

„Bezpieczny i Aktywny Senior”

foto
W dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.
więcej

Wizyta studyjna w PCPR w Łomży

foto
W dniu 15 lutego br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży gościło w ramach wizyty studyjnej pracowników pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego i warmińsko–mazurskiego - uczestników specjalizacji z Organizacji Pomocy Społecznej w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
więcej

Program „Za życiem”

foto
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).
więcej

Widzisz – Reaguj – Zadzwoń

foto
W związku z nadchodzącymi mrozami przypominamy o zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, a także pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu.
więcej

Ważne zmiany w Pogotowiu "Niebieska Linia"

foto
Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę.
więcej

Rodzinna piecza zastępcza – poradnik praktyczny

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono publikację „Rodzinna piecza zastępcza - poradnik praktyczny”.
więcej

Nowy numer infolinii PFRON dla osób niepełnosprawnych

foto
Od 8 sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił nowy dodatkowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych: 0 801 108 600 dla połączeń z telefonów stacjonarnych.
więcej

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna „Żyć z afazją”

foto
Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” prowadzi od stycznia 2015 roku Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną „Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów.
więcej

Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2016 - 2021

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizuje już po raz kolejny program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259).
więcej

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

foto
Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
więcej

System Emp@tia

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że z dniem 12 sierpnia 2014 roku dokonaliśmy podłączenia używanego w PCPR systemu dziedzinowego Pomost STD do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego - Emp@tia.
więcej

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie Informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Niniejszym przedstawiamy Państwu zapowiadany Informator, mając nadzieję, że okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.