Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach


Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach (dawniej: Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach) rozpoczął działalność 22 kwietnia 2009 roku.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego i całodobowego o zasięgu ponadgminnym.

Prowadzony jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży na zlecenie Powiatu Łomżyńskiego. 

Osoby do tej placówki kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Placówka jest przeznaczona dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

 

Uczestnikami Ośrodka mogą być:

  • osoby przewlekle psychicznie chore,
  • osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, wówczas, gdy oprócz niepełnosprawności intelektualnej występują inne sprzężone zaburzenia.

 

Aktualnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach posiada 53 miejsca dziennego pobytu, w tym 8 miejsc pobytu całodobowego.

Obiekt usytuowany jest na 1ha działce, na której znajduje się również ogród warzywny, sad i urządzenia do rekreacji.

Wewnątrz Ośrodka znajdują się następujące pomieszczenia: sala spotkań, pokój indywidualnego poradnictwa, sala rehabilitacyjna, sala komputerowa, sala arteterapii, pracownia kulinarna, pracownia terapii zajęciowej oraz sala klubowa.

 

Dane kontaktowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach

Kownaty 85

18-421 Piątnica

tel.  86  219-15-95

Strona internetowa Ośrodka: www.kownaty-osrodekwsparcia.pl 

Adres e-mail: ow_kownaty@wp.pl

 

 

2013-03-13 12:00 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.