Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie

Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie rozpoczął działalność  w 28 stycznia 1998 roku.

Placówka jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej opieki całodobowej o zasięgu ponadgminnym.

Jest przeznaczony dla 50 kobiet przewlekle psychicznie chorych.

DPS jest prowadzony na zlecenie Powiatu Łomżyńskiego przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS.

Decyzję o umieszczeniu w DPS w Tykocinie wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi: bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.

Dom mieści się w zabytkowym dwu-kondygnacyjnym budynku poklasztornym zaadoptowanym na potrzeby DPS w 1997 roku.

W placówce znajduje się sala rehabilitacyjna, pokój terapii zajęciowej, jadalnia, kaplica i pokoje mieszkalne 2 – 3 osobowe z łazienkami.

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie

 16-080 Tykocin, ul. Klasztorna 1

 tel. 85 718 72 37  fax. 85 718 76 87

 e-mail: dpstykocin@interia.pl

 

 

2013-03-13 14:07 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.