Biuletyn Informacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawia najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego.

Artykuły przygotowane dla Państwa w tym zeszycie są wyjątkowo urozmaicone. We wszystkich poruszamy aspekty, które chodź bardzo ważne czasami zostają spychane na pobocza codzienności. Różne są przyczyny takiego – świadomego lub nie – pomijania tych istotnych kwestii.

 

Niektóre zagadnienia budzą w nas niepokój i dlatego wolimy się z nimi nie mierzyć. Innym razem nie poruszmy danej problematyki ponieważ wydaje się nam, że jej dotknięcie przysporzy nam zbyt dużo pracy. Są także problemy, które pomijamy, ponieważ po prostu… nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Czasami funkcjonują w nas stereotypy, które każą nam z góry określać pewne sytuacje jako te bez wyjścia. Rezygnujemy wtedy z poszukiwania nowych rozwiązań i nie dostrzegamy, że te „nowe” sposoby radzenia sobie z trudnymi problemami leżą w zasięgu ręki.

Teksty zamieszczone w tym biuletynie analizują właśnie takie i podobne im problemy. Zapraszamy więc serdecznie do jego lektury.

Jacek Albin Nowakowski

Dyrektor PCPR w Łomży

2022-01-03 10:25 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.