Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu łomżyńskiego, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Stop Przemocy”. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ma nowego Dyrektora

foto
W dniu 1 października 2018 roku stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży objął Pan Jacek Albin Nowakowski – dotychczasowy kierownik zespołu pieczy zastępczej w PCPR.
więcej

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie podlaskim za 2017 rok"

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku opublikował dokument pn. „Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie podlaskim za 2017 rok”.
więcej

Informacja o projekcie pn. "Obywatele razem" realizowanym przez Stowarzyszenie Czas Rozwoju w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, iż z dniem 03.09.2018 r. Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” rozpoczęło realizację projektu "Obywatele razem", dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przy wsparciu trenerów pracy, którzy wspierają osobę niepełnosprawną w procesie poszukiwania, zdobycia oraz utrzymania pracy.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że na skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zatrudnienie specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy w ramach „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” (umowa zlecenie – 2 osoby) realizowanego przez PCPR w Łomży, do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00, do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 2 oferty cenowe.
więcej

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w okresie od 3 września do 10 października 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

Kibice z pieczy zastępczej na Stadionie Narodowym w Warszawie

foto
W dniu 19 czerwca 2018 r. z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało wyjazd dla dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami oraz młodzieży z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży do Narodowej Strefy Kibica na Stadionie Narodowym w Warszawie na mecz Polska - Senegal.
więcej

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

foto
W dniu 20.06.2018 r. odbył się piknik integracyjny z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego, zorganizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. W tym roku gościł nas Kompleks Agroturystyczny „W Dębowym Lesie” w Elżbiecinie.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, do dnia 11 czerwca 2018 r. do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 187 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przechodzi na emeryturę

foto
27 kwietnia 2018 roku jest ostatnim dniem pracy zawodowej Pana Edwarda Jaroty - wieloletniego Dyrektora PCPR w Łomży. Po czterdziestu dwóch latach pracy, w tym trzydziestu pięciu w instytucjach pomocy społecznej przechodzi na zasłużoną emeryturę.
więcej

Informacja dot. dofinansowań ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 r.

foto
Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to główny instrument samorządu powiatowego w pomocy osobom niepełnosprawnym. Ich wielkość ustalana jest przez Zarząd PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); są rozdzielane na powiaty wg określonych kryteriów (pod uwagę brane są dane dot. liczby mieszkańców, liczby osób niepełnosprawnych w powiecie oraz liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy itp.). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ma wpływu na wielkość środków w danym roku.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 150 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 30 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2018

foto
Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, zorganizowanych przez powiat łomżyński.
więcej

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

foto
Fundacja ITAKA od 1 października 2017 r. realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Centrum wsparcia", którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email.
więcej

„Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych"

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Komendą Miejską Policji oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży zorganizowało 8 grudnia 2017 roku pod patronatem Starosty Łomżyńskiego konferencję poświęconą zjawisku przemocy pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych".
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”, do dnia 4 grudnia 2017 r. do PCPR w Łomży wpłynęło kilkadziesiąt pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Dzień Pracownika Socjalnego

foto
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.