Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie interwencyjnego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 roku

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.
więcej

Wesołych Świąt !!!

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

„Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”

foto
W dniu 12 grudnia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Komendą Miejską Policji w Łomży oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zorganizowało konferencję poświęconą zjawisku przemocy pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Starosty Łomżyńskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”, do dnia 4 grudnia 2019 r. do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 161 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Zaproszenie na konferencję poświęconą zjawisku przemocy „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy..."

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Komenda Miejska Policji w Łomży oraz Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą zjawisku przemocy „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych” organizowaną pod patronatem Starosty Łomżyńskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie powiatu łomżyńskiego, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Stop Przemocy”. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Mama dziecka niepełnosprawnego - jak poskładałam się na nowo

foto
Jestem Ula. Nie piszę do Ciebie jako Pani Doktor, gdyż jestem doktorem nauk przyrodniczych a nie psychologii, nie piszę jako osoba, która skończyła szereg kursów coachingowych, bo ich nie skończyłam. Piszę jako kobieta, która dzień po dniu studiuje życie z niepełnosprawnością, która zamieszkała w naszym domu. Przyjście na świat Niny było ogromnym wydarzeniem. Radość jaka była we mnie, rozlała się na personel medyczny i męża, który w porodzie uczestniczył. Trzy godziny później dowiedziałam się o podejrzeniu Trisomii 21 chromosomu, dzień później o potężnej wadzie serca. No i się zaczęło...
więcej

II Łomżyński Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

foto
„… za niezależnym życiem osób z niepełnosprawnościami” – pod takich hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami z Białegostoku zorganizowało w dniu 21 października 2019 roku Konwent Osób z Niepełnosprawnościami.
więcej

Szkolenie ”Zaburzenia integracji sensorycznej dzieci”

foto
W dniu 14.10.2019 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, odbyło się szkolenie z zakresu: ”Zaburzenia integracji sensorycznej dzieci”, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łomży. Warsztaty skierowane do rodzin zastępczych z terenu powiatu łomżyńskiego poprowadziła Pani Krystyna Orzechowska-Gryguc - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. W spotkaniu wzięło udział 29 rodziców zastępczych.
więcej

Zaproszenie na II Łomżyński Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

foto
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOMŻY oraz PODLASKI SEJMIK OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI serdecznie zapraszają na II ŁOMŻYŃSKI KONWENT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI pod hasłem „….. za niezależnym życiem osób z niepełnosprawnościami.”
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „RÓŻNI, JEDNAK TACY SAMI”

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Różni, jednak tacy sami”, do dnia 9 października 2019 r. do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 198 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych oraz osób niepełnosprawnych z placówek wsparcia dziennego z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie do edukacji ze środków PFRON – także przez System SOW

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w okresie od 2 września do 10 października 2019 roku trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto dnia 18 września 2019 r. PCPR w Łomży uruchomiło nabór wniosków w formie elektronicznej poprzez System SOW (System Obsługi Wsparcia).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że na skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zatrudnienie specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy w ramach „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” (umowa zlecenie – 2 osoby) realizowanego przez PCPR w Łomży, do dnia 17 września 2019 r. do godziny 10:00, do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 2 oferty cenowe.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „RÓŻNI, JEDNAK TACY SAMI”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i placówek oświatowych, a także osoby niepełnosprawne z placówek wsparcia dziennego z terenu powiatu, do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Różni, jednak tacy sami”. Celem konkursu jest propagowanie idei integracji i prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

Zmiany w programie „Aktywny Samorząd”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uwzględniając postulaty środowiska osób niepełnosprawnych, a także wielu Realizatorów programu oraz m.in. Związku Powiatów Polskich – podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C, Zadanie 1 programu „Aktywny Samorząd”.
więcej

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

foto
Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty. Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia. Kreślimy je często w sposób niedoskonały i nieudolny, ale wszyscy jesteśmy przecież zaledwie amatorami w sztuce życia. Z czasem uczymy się także, że to nie piękno końcowego efektu godne jest najwyższej pochwały, lecz wysiłek, jaki wkłada się w jego malowanie.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.