Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2022

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (M. P. z 2021 r., poz. 1204), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej

Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie - aktualizacja 2022

foto
To informator dzięki, któremu dowiesz się jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak je rozpoznawać i wyrażać w kontrolowany sposób. Informator pomoże zmienić Twoje życie. Poznasz czym jest przemoc i jakie przybiera formy, a także jak jej przeciwdziałać. Zapoznasz się z bazą teleadresową instytucji przeciwdziałających zjawisku przemocy na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2022

foto
To informator dzięki, któremu dowiesz się jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak je rozpoznawać i wyrażać w kontrolowany sposób. Informator pomoże zmienić Twoje życie. Poznasz czym jest przemoc i jakie przybiera formy, a także jak jej przeciwdziałać. Zapoznasz się z bazą teleadresową instytucji przeciwdziałających zjawisku przemocy na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2021

foto
To informator dzięki, któremu dowiesz się jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak je rozpoznawać i wyrażać w kontrolowany sposób. Informator pomoże zmienić Twoje życie. Poznasz czym jest przemoc i jakie przybiera formy, a także jak jej przeciwdziałać. Zapoznasz się z bazą teleadresową instytucji przeciwdziałających zjawisku przemocy na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2021

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (M. P. z 2021 r., poz. 235), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej


Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2020

foto
To informator dzięki, któremu dowiesz się jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak je rozpoznawać i wyrażać w kontrolowany sposób. Informator pomoże zmienić Twoje życie. Poznasz czym jest przemoc i jakie przybiera formy, a także jak jej przeciwdziałać. Zapoznasz się z bazą teleadresową instytucji przeciwdziałających zjawisku przemocy na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2020

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

foto
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny” – poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.
więcej

Informator PCPR – Oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 roku

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, realizuje ,,Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2019”.
więcej

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2019

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - rok 2018

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej

Informator – Oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, realizuje ,,Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018”.
więcej

Zaproszenie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

foto
Program przeznaczony jest zarówno dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty, jak i osób, które w wyniku innych okoliczności dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w nim.
więcej

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej


Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie Informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
więcej

Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych na lata 2016 - 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizuje już po raz kolejny program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259).
więcej


« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.