Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc domową – styczeń 2024

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z wytycznymi Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, publikuje Informator dla osób stosujących przemoc domową, oraz ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują działania dla osób stosujących przemoc domową, a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne oraz programy psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy domowej.
więcej

Bazy teleadresowe placówek udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową – rok 2024

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.3. Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M. P. z 2023 r., poz. 1232), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć programu psychologiczno - terapeutycznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie - lipiec 2023

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, publikuje Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie, oraz ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują działania dla osób stosujących przemoc w rodzinie a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne oraz programy psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie.
więcej

Bazy teleadresowe placówek udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową – rok 2023

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 1259), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

foto
Czym jest depresja? Depresja to zaburzenie psychiczne, które dotyka wielu ludzi na całym świecie. W odróżnieniu od przejściowego pogorszenia kondycji psychofizycznej czy odczuwania smutku (który jest naturalną i potrzebną emocją), zaburzenia depresyjne charakteryzują się uporczywymi i intensywnymi objawami, które upośledzają funkcjonowanie człowieka, powodując ogromne cierpienie. Depresja jest zaburzeniem nastroju. Charakteryzuje się przede wszystkim długotrwałym obniżeniem nastroju. U dzieci i nastolatków może przejawiać się także drażliwością, nasileniem zachowań agresywnych, destrukcyjnych, autodestrukcyjnych (np. samookaleczania) i buntowniczych. Obok wsparcia, ludzie potrzebują akceptacji i znalezienia zrozumienia dla trudności, z jakimi się mierzą. Stygmatyzacja osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w tym depresję, nadal stanowi barierę uniemożliwiającą wielu osobom szukanie pomocy. Rozmawianie otwarcie o chorobie, jaką jest depresja może pomagać przełamać tabu i w efekcie zachęcić większą liczbę osób do szukania pomocy.
więcej

Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2023

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, publikuje Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie, oraz ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują działania dla osób stosujących przemoc w rodzinie a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne oraz programy psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie.
więcej

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2022

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (M. P. z 2021 r., poz. 1204), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej

Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie - aktualizacja 2022

foto
To informator dzięki, któremu dowiesz się jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak je rozpoznawać i wyrażać w kontrolowany sposób. Informator pomoże zmienić Twoje życie. Poznasz czym jest przemoc i jakie przybiera formy, a także jak jej przeciwdziałać. Zapoznasz się z bazą teleadresową instytucji przeciwdziałających zjawisku przemocy na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2022

foto
To informator dzięki, któremu dowiesz się jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak je rozpoznawać i wyrażać w kontrolowany sposób. Informator pomoże zmienić Twoje życie. Poznasz czym jest przemoc i jakie przybiera formy, a także jak jej przeciwdziałać. Zapoznasz się z bazą teleadresową instytucji przeciwdziałających zjawisku przemocy na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2021

foto
To informator dzięki, któremu dowiesz się jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak je rozpoznawać i wyrażać w kontrolowany sposób. Informator pomoże zmienić Twoje życie. Poznasz czym jest przemoc i jakie przybiera formy, a także jak jej przeciwdziałać. Zapoznasz się z bazą teleadresową instytucji przeciwdziałających zjawisku przemocy na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2021

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (M. P. z 2021 r., poz. 235), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej


Informator PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2020

foto
To informator dzięki, któremu dowiesz się jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak je rozpoznawać i wyrażać w kontrolowany sposób. Informator pomoże zmienić Twoje życie. Poznasz czym jest przemoc i jakie przybiera formy, a także jak jej przeciwdziałać. Zapoznasz się z bazą teleadresową instytucji przeciwdziałających zjawisku przemocy na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2020

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

foto
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny” – poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.
więcej

Informator PCPR – Oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 roku

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, realizuje ,,Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2019”.
więcej

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2019

foto
Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.