Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Przetarg na zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitac...

foto
Łomża: Zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, warsztatów szkoleniowych dla grupy wsparcia, szkolenia dla osób objętych projektem w ramach projektu systemowego Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 262472 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
więcej

Przetarg na zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych...

foto
Zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, warsztatów szkoleniowych dla grupy wsparcia, szkolenia dla osób objętych projektem w ramach projektu systemowego Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 176192 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
więcej

« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.