Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przeprowadzenie konsultacji z psychologiem lub psychoterapeutą

foto
Łomża: Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji z psychologiem lub psychoterapeutą dla uczestników projektu Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób zgłaszających się do Punktu Doradczo-Konsultacyjnego działającego w ramach ww projektu Numer ogłoszenia: 471662 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu stylizacji paznokci ...

foto
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu stylizacji paznokci, wizażu, depilacji woskiem dla uczestnika projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 447536 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie konsultacji z psychologiem ...

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji z psychologiem lub psychoterapeutą dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” i osób zgłaszających się do Punktu Doradczo-Konsultacyjnego działającego w ramach w/w projektu” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na kurs stylizacji paznokci, wizażu...

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu stylizacji paznokci, wizażu, depilacji woskiem dla uczestnika projektu pn. „Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
więcej

Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji z psychologiem...

foto
Łomża: Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji z psychologiem lub psychoterapeutą dla uczestników projektu Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób zgłaszających się do Punktu Doradczo-Konsultacyjnego działającego w ramach ww projektu. Numer ogłoszenia: 421852 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
więcej

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci, wizażu...

foto
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu stylizacji paznokci, wizażu, depilacji woskiem dla uczestnika projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 421972 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 kursów dla uczestników ...

foto
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 337284 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych CZĘŚĆ IX

foto
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 331592 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
więcej

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 kursów zawodowych

foto
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 316024 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów CZĘŚĆ II, III, XI

foto
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 287238 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na kurs opiekuna osób zależnych

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów CZĘŚĆ I,IV,V,VII,VIII,X

foto
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 267538 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych...

foto
Łomża: Zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 265180 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na kurs gastronomiczny, kelner - barman

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych CZĘŚĆ VI

foto
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 261150 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy...

foto
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i instruktora nauki jazdy dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 259938 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na przeprowadzenie kursów zawodowych II

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na przeprowadzenie kursów zawodowych

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na przeprowadzenie kursów prawa jazdy

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i instruktora nauki jazdy dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.