Udzielanie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze lub placówki

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej przysługująca pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo - wychowawcze
więcej

Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym

Informacje o pomocy jaka może zostać udzielona rodzinom zastępczym wychowującym dzieci
więcej

Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej

Szczegółowe informacje na temat możliwości umieszczania osób w domach pomocy społecznej
więcej

Udzielanie pomocy uchodźcom

Pomoc pieniężna dla uchodźców - informacje
więcej

« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.