Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla „GW"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zorganizowanie 5 grudnia 2012 r. spotkania wigilijnego dla „Grupy Wsparcia” dla 42 osób (22 osób dorosłych i 20 dzieci, w tym 13 niepełnosprawnych), w związku z realizacją przez PCPR w Łomży projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do dnia 28 listopada 2012 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 3 oferty cenowe.
więcej

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla uczestników "Grupy Wsparcia"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
więcej

Rozeznanie rynku - Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla "Grupy Wsparcia"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania spotkania wigilijnego dla „Grupy Wsparcia” dla 42 osób, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie w/w usługi.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Biuletyn Informacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności” do dnia 31 października 2012 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 2 oferty na opracowanie i wydruk biuletynu.
więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie Biuletynu Informacyjnego "Razem ku samodzielności"

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:
więcej

Rozeznanie rynku - wykonanie Biuletynu Informacyjnego "Razem ku samodzielności"

foto
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie przygotowania i opublikowania biuletynu informacyjnego „Razem ku samodzielności”, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności -Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie w/w usługi.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zorganizowanie spotkania „Grupy Wspracia"

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 29 września 2012 r. spotkania „Grupy Wsparcia” dla 32 osób - uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
więcej

Zapytanie ofertowe - Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania "Grupy Wsparcia" dla 32 osób

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Realizacja spotkania integracyjnego (pikniku)

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację spotkania integracyjnego – pikniku „Razem ku samodzielności” dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
więcej

Zapytanie ofertowe - Realizacja spotkania integracyjnego (pikniku) dla 200 uczestników projektu

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
więcej

« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.