Dokumenty i wytyczne EFS

 

Stan na dzień 31 stycznia 2014 r.

 

LP.

NAZWA  DOKUMENTU

OBOWIĄZUJE  OD

POBIERZ  PLIK

1.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

19 lipca 2013 r.

>>>POBIERZ<<<

2.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

1 stycznia 2014 r.

>>>POBIERZ<<<

3.

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1 stycznia 2014 r.

>>>POBIERZ<<<

4.

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

1 stycznia 2013 r.

>>>POBIERZ<<<

5.

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – v.8.7.0

1 stycznia 2014 r.

>>>POBIERZ<<<

6.

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1 stycznia 2013 r.

>>>POBIERZ<<<

7.

Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1 lipiec 2013 r.

>>>POBIERZ<<<

8.

Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

1 lipiec 2013 r.

>>>POBIERZ<<<

9.

Zasady kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1 stycznia 2014 r.

>>>POBIERZ<<<

10.

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

31 grudzień 2013 r.

>>>POBIERZ<<<

11.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 lipca 2013 r.

>>>POBIERZ<<<

12.

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS2007 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lipiec 2012 r.

>>>POBIERZ<<<

13.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

-

>>>POBIERZ<<<

 

2010-02-15 11:21 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.