Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2011 roku

foto
Okres trwania projektu: 1 styczeń 2011 - 31 grudzień 2011. Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
więcej

Konferencja podsumowująca projekt "Razem ku samodzielności" w 2011 r.

foto
W środę 14 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Starosta Powiatowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało konferencję podsumowującą realizację IV edycji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej oraz umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
więcej

Szkolenia wyjazdowe dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

foto
W dniach 2 – 4 grudnia oraz 9 – 11 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowało dwa 3-dniowe szkolenia wyjazdowe, w których udział wzięło łącznie 100 uczestników projektu. Były to m.in. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub problemy wychowawcze.
więcej

Zaproszenie na konferencję podsumowującą realizację projektu "Razem ku samodzielności.." w roku 2011

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu systemowego "Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbędzie się dnia 14 grudnia 2011 r. (środa) o godzinie 10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
więcej

"Grupa Wsparcia" - Radość ze wspierania innych

foto
W przekonaniu wielu osób profesjonalnie niezwiązanych z problematyką rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne rozwiązaniem problemu wsparcia rodzin jest zapewnienie im pomocy socjalnej, materialnej oraz rehabilitacyjnej. Z naszego doświadczenia wynika, że nieodzowne jest również zapewnienie tym rodzinom wsparcia społecznego, które rozumiemy jako oferowanie pomocy w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady i informacji. Naszym zadaniem jest wyzwolenie w każdym uczestniku GW poczucia, że jest częścią grupy ludzi, dla których jego problemy są ważne i którzy pragną go wesprzeć w ich rozwiązywaniu.
więcej

Warsztaty szkoleniowe dla "Grupy Wsparcia" w Mikołajkach

foto
W ramach realizowanego projektu systemowego o nazwie „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dniach 2 – 4 grudnia 2011 roku zorganizowało 3-dniowe szkolenie wyjazdowe dla 43 uczestników „Grupy Wsparcia” rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Warsztaty szkoleniowe, które tym razem odbyły się w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

Zaproszenie do składania ofert prelegentów na konferencję podsumowującą projekt w 2011 r.

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji oferty na opracowanie prezentacji oraz prelekcję podczas konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego w 2011 r. pt. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
więcej

Szkolenie wyjazdowe "Grupy Wsparcia" w Białymstoku

foto
W dniach 14 – 16 października 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało 3-dniowe szkolenie wyjazdowe dla 41 uczestników „Grupy Wsparcia” rodziców i opiekunów wychowujących dzieci niepełnosprawne (16 osób dorosłych i 25 dzieci, w tym 16 niepełnosprawnych). Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu systemowego o nazwie „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
więcej

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne na turnusie wypoczynkowym w Jastrzębiej Górze

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizując projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 13 – 20 sierpnia 2011 roku zorganizowało pierwsze w tym roku zajęcia rehabilitacyjne na turnusie wypoczynkowym dla 40 osób niepełnosprawnych oraz 5 opiekunów.
więcej

Kolonie letnie dla dzieci uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

foto
W dniach 3 – 12 sierpnia 2011 roku odbyły się kolonie letnie dla 28 dzieci uczestników projektu systemowego pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

Piknik integracyjny dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

foto
W środę - 29 czerwca 2011 r., już po raz trzeci, odbył się piknik integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń realizowanych w ramach projektu ”Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.” Bardzo starannie przygotowujemy się do organizacji imprezy, nawet dzisiejsza wspaniała pogoda zamówiona została z odpowiednim wyprzedzeniem - śmieje się kierownik projektu - Izabella Grochowska i dodaje: Chcemy, aby nasze coroczne spotkania stały się przykładem i impulsem wcielania idei integracji w życie poprzez wspólną zabawę. Wiemy, że dla wielu osób niepełnosprawnych jedynym środowiskiem, z którym mają styczność są ich własne rodziny i podwórka, a my chcemy to zmienić. W bieżącym roku gościliśmy w domu agroturystycznym „Olszynka”, w miejscowości Olszyny.
więcej

Seminarium na temat Rodzicielstwa Zastępczego

foto
Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce uchwałą z dnia 24 maja 2006 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji, której może podjąć się człowiek. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzić je w dorosłe życie, dzielić z nim radość i smutek. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. Wiąże się to również z problemami różnej natury. Na szczęście są takie osoby, które podejmują się tego wyzwania.
więcej

Zaproszenie na seminarium poświęcone rodzicielstwu zastępczemu

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży serdecznie zaprasza na seminarium poświęcone rodzicielstwu zastepczemu, realizowane w ramach projektu "Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
więcej

Spotkanie Grupy Wsparcia

foto
W dniu 30-05-2011, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, odbyło się 9 spotkanie Grupy Wsparcia utworzonej w ramach projektu ”Razem ku samodzielności -Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”
więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza animatorów zabaw dziecięcych do złożenia ofert

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza animatorów zabaw dziecięcych do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie integracyjnych zajęć dla dzieci z Grupy Wsparcia (dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny, opiekunowie).
więcej

Zaproszenie do składania ofert prelegentów na seminarium na temat rodzicielstwa zastępczego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji oferty na opracowanie prezentacji oraz prelekcję podczas seminarium na temat rodzicielstwa zastępczego, organizowanego w ramach realizacji projektu systemowego pt. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
więcej

PCPR w Łomży zaprasza psychologów, doradców zawodowych i prawników do złożenia ofert

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizując projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
więcej

Sprawozdanie z realizacji projektu „Razem ku samodzielności...” na sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

foto
W dniu 28 marca 2011 roku, Rada Powiatu Łomżyńskiego zapoznała się ze sprawozdaniem Dyrektora PCPR w Łomży Edwarda Jaroty na temat realizacji projektu systemowego "Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza specjalistów do złożenia ofert

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza specjalistów - doradców zawodowych, psychologów i prawników do złożenia oferty cenowej na:
więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie "Razem ku samodzielności..." w 2011 roku

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o trwającej rekrutacji do projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 2011 roku, o nazwie: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
więcej

« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.