Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2009 roku

foto
Okres trwania projektu: 1 styczeń 2009 - 31 grudzień 2009. Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
więcej

Konferencja podsumowująca projekt "Razem ku samodzielności" w 2009 r.

foto
W dniu 15 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizatorem konferencji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące ten Projekt. Dyrektor PCPR w Łomży Edward Jarota przywitał zaproszonych gości, przedstawił program spotkania oraz poprowadził konferencję.
więcej

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt systemowy w 2009 r.

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza na konferencję podsumowującą projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, która odbędzie się w dniu 15 grudnia godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży - parter.
więcej

Grupa Wsparcia - spotkanie podsumowujące

foto
W dniu 3 grudnia 2009 r. w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbyło się ostatnie już – podsumowujące ten rok – spotkanie Grupy Wsparcia, którą tworzą rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne. Spotkanie, które miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, zaszczycił swoją obecnością Starosta Łomżyński - Krzysztof Kozicki.
więcej

Dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie na szkoleniu w Mrągowie

foto
W dniach 6 – 8 listopada 2009 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe dla Grupy Wsparcia pn. „Rola i znaczenie wspólnej zabawy w procesie rozwoju dzieci”. Miejscem 3-dniowego spotkania był położony nad jeziorem hotel „Anek” w Mrągowie. Grupa Wsparcia rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne powstała z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach realizacji projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu "Razem ku samodzielności..."

foto
Nabór partnerów do projektu "Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
więcej

Konferencja "Aktywizacja zawodowa usamodzielniających się wychowanków"

foto
W dniu 23 października 2009 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się konferencja poświęcona „Aktywizacji zawodowej usamodzielniających się wychowanków” realizowana w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza psychologów i prawników do złożenia ofert

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizując projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
więcej

Zaproszenie na konferencję "Aktywizacja zawodowa usamodzielniających się wychowanków"

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza na konferencję "Aktywizacja zawodowa usamodzielniających się wychowanków" realizowaną w ramach projektu "Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Konferencja odbędzie się w dniu 23 października 2009 r. o godzinie 10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1 / 27.
więcej

Spotkanie grupy wsparcia – wrzesień 2009

foto
23 września 2009 r. o godz. 17 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne. Zajęcia prowadzili psycholog i animator dziecięcy. Spotkanie miało na celu podzielenie się spostrzeżeniami i zdobytą wiedzą na szkoleniu nt. „Komunikacja i kształtowanie właściwych postaw w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym”, które odbyło się w „Pensjonacie Ptaki” w Balikach w dniach 11-13 września.
więcej

Grupa wsparcia na szkoleniu w Balikach

foto
W dniach 11-13 września 2009 r. odbyło się 3-dniowe szkolenie grupy wsparcia rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pensjonat Ptaki” w Balikach. Grupa samopomocowa składająca się z 12 opiekunów i 12 dzieci niepełnosprawnych zawiązała się w maju br. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Spotkania grupy odbywają się w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” i są finansowane ze środków EFS i budżetu państwa.
więcej

Wyjazd grupy wsparcia na szkolenie w Balikach

foto
W dniu 11 września 2009 r. rozpoczyna się 3-dniowe szkolenie grupy wsparcia rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pensjonat Ptaki” w Balikach.
więcej

Zespół projektowy z wizytą u wychowanków w Rajgrodzie

foto
W dniu 4 września 2009 r. zespół projektowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży odwiedził pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych przebywających na warsztatach psychospołecznych w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym BGŻ S.A. „Knieja” w Rajgrodzie.
więcej

Wyjazd grupy wychowanków na warsztaty do Rajgrodu

foto
Dzisiaj - 3 września 2009 roku o godzinie 8:30 - 15 osobowa grupa wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyjechała na 5-cio dniowe warsztaty psychospołeczne do Ośrodka Wypoczynkowego „Knieja” w Rajgrodzie.
więcej

Niepełnosprawni beneficjenci projektu "Razem ku samodzielności..." na zajęciach rehab. w Balikach

foto
W dniach od 10 do 14 sierpnia 2009 roku, 12 – osobowa grupa beneficjentów projektu "Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", spędziła 5 dni na zajęciach rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „Pensjonat Ptaki” w Balikach. Pobyt został sfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Uczestnicy WTZ Marianowo na zajęciach rehabilitacyjnych w Balikach

foto
W dniach od 3 do 7 sierpnia 2009 r. 18 - osobowa grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Marianowa i ich opiekunowie przebywała na zajęciach rehabilitacyjnych w „Pensjonacie Ptaki” w Balikach. Pobyt osób niepełnosprawnych został sfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod nazwą „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
więcej

Zespół projektowy PCPR z wizytą na zajęciach rehabilitacyjnych w Balikach

foto
W dniu 5 sierpnia 2009 r. zespół projektowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na czele z koordynatorem Edwardem Jarotą odwiedził 18 osobową grupę uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie i ich opiekunów przebywających na 5 – dniowych zajęciach rehabilitacyjnych w „Pensjonacie Ptaki” w Balikach .
więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do złożenia ofert

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza informatyków do złożenia oferty.
więcej

Piknik integracyjny w Kownatach

foto
W dniu 23 czerwca 2009 r. na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach (gmina Piątnica) odbył się piknik integracyjny środowiska osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego. Impreza została sfinansowana ze środków EFS i budżetu państwa w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod nazwą „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
więcej

Pierwsze integracyjne spotkanie grupy wsparcia w ramach projektu "Razem ku samodzielności..."

foto
W dniu 3 czerwca 2009 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się pierwsze integracyjne spotkanie grupy wsparcia rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego połączone z obchodami Dnia Dziecka.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.