Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2010 roku

foto
Okres trwania projektu: 1 styczeń 2010 - 31 grudzień 2010. Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
więcej

Konferencja podsumowująca projekt "Razem ku samodzielności" w 2010 r.

foto
W piątek 17 grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało konferencję podsumowującą tegoroczną edycję projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

Wigilijne spotkanie "Grupy Wsparcia"

foto
W czwartek 16 grudnia 2010 roku w zajeździe „Ryś” odbyło się spotkanie wigilijne „Grupy Wsparcia” funkcjonującej w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uroczysta kolacja stała się doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w świątecznej atmosferze dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz pracowników PCPR w Łomży.
więcej

Szkolenie „Kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy”

foto
W dniach 10 – 12 grudnia 2010 r. grupa 30 beneficjentów w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wzięła udział w szkoleniu wyjazdowym z zakresu kompetencji społecznych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Warsztaty sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się w malowniczo położonym Hotelu Białowieskim w Białowieży.
więcej

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt systemowy "Razem ku samodzielności..." w roku 2010

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt systemowy "Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Konferencja odbędzie się dnia 17 grudnia 2010 r. (piątek) o godzinie 10 w sali konferencyjnej Zajazdu "RYŚ", Al. Legionów 152, 18 - 400 Łomża.
więcej

Warsztaty szkoleniowe dla „Grupy Wsparcia” w Mrągowie

foto
W dniach 22-24 października 2010 roku, grupa 37 członków rodzin, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne miała okazję uczestniczyć w warsztatach kształtujących umiejętności skutecznego komunikowania się w relacji opiekun/rodzic - dziecko, dziecko - rodzic/opiekun oraz organizowania wspólnej zabawy będącej bardzo istotnym czynnikiem rozwoju dziecka. Wyjazd do Mrągowa zorganizowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach realizacji projektu systemowego ”Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

„Z dziećmi i dla dzieci”

foto
W dniach 24-26 września br. 46 osób wzięło udział w wyjeździe integracyjnym Grupy Wsparcia do Gdańska, zorganizowanym przez PCPR w Łomży w ramach projektu ”Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 30 dzieci i 16 opiekunów uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych zatytułowanych „Z dziećmi i dla dzieci”, mających na celu kształtowanie metod skutecznej komunikacji w relacjach rodzic-dziecko poprzez ideę wspólnej zabawy, której opiekun może być twórcą, moderatorem i partnerem. To właśnie zabawa jest aktywnością, która stwarza doskonałą okazję do nawiązania głębszych relacji z dzieckiem, do poznawania jego potrzeb i stwarza atmosferę sprzyjającą ich rozwojowi zarówno emocjonalnemu, umysłowemu jak i fizycznemu.
więcej

Spotkanie uczestników "Grupy Wsparcia"

foto
Jednym z zadań instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym jest opanowanie podstaw kształtowania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie i środowisku. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby w dzisiejszych trudnych warunkach dziecko z niepełną sprawnością w miarę możliwości stawało się samodzielnym człowiekiem, aby coraz więcej życzliwości i wiary okazywano rodzicom tych dzieci, którzy doświadczają wielu problemów natury wychowawczej, emocjonalnej i społecznej. Dezorganizacja życia rodzinnego prowadzi do zakłóceń w emocjonalnym ustosunkowaniu rodziców wobec dziecka i co się z tym łączy, do stosowania nieprawidłowych metod wychowawczych.
więcej

Turnus wypoczynkowy dla dzieci z terenu powiatu

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało wypoczynek kolonijny dzieci, których opiekunowie są uczestnikami projektu „Razem ku samodzielności integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

Seminarium "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"

foto
30 czerwca 2010 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się seminarium zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach realizacji projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

Zaproszenie na seminarium "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"

foto
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOMŻY zaprasza na seminarium „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” realizowane w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
więcej

Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych w Kownatach

foto
W środę, 23 czerwca 2010r., na terenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach, odbył się Piknik Integracyjny w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem pikniku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Spotkanie integracyjne Grupy Wsparcia

foto
„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę” (Sofia Loren). Kierując się tym mottem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w roku 2009 utworzyło w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupę Wsparcia dla 12 rodzin wychowujących dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W roku bieżącym do grupy dołączyło kolejne 10 rodzin. W dniu 17 czerwca 2010 roku w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się pierwsze w tym roku integracyjne spotkanie wszystkich uczestników grupy wsparcia.
więcej

Punkt Doradczo - Konsultacyjny

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje iż w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego utworzyliśmy w sierpniu 2008 roku Punkt Doradczo Konsultacyjny mieszczący się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27. W Punkcie tym specjaliści różnych dziedzin udzielali w roku 2008 oraz 2009 porad dla beneficjentów naszego Projektu jak i mieszkańców powiatu łomżyńskiego.
więcej

Spotkanie w sprawie realizacji projektu systemowego

foto
W dniu 19 kwietnia 2010 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży odbyło się spotkanie pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W naradzie oprócz pracowników PCPR w Łomży uczestniczyli także przedstawiciele partnera projektu, tj. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.
więcej

PCPR w Łomży ogłasza nabór na specjalistów do Punktu Doradczo - Konsultacyjnego w Wiźnie

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza psychologów i prawników do złożenia ofert. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizując projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
więcej

PCPR w Łomży ogłasza nabór na specjalistów do Punktu Doradczo - Konsultacyjnego w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza psychologów i prawników do złożenia ofert. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizując projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do złożenia ofert

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza doradców zawodowych, psychologów, prawników do złożenia oferty. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
więcej

Trwa rekrutacja do projektu systemowego "Razem ku samodzielności..."

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o trwającej rekrutacji do projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 2010 roku, o nazwie: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
więcej

Projekt systemowy "Razem ku samodzielności..." - edycja 2010

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że od 1 stycznia 2010 r. kontynuuje realizację projektu systemowego "Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej

« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.