Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2012 roku

foto
Okres trwania projektu: 1 styczeń 2012 - 31 grudzień 2012. Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
więcej

Konferencja podsumowująca realizację V edycji projektu "Razem ku samodzielności..."

foto
W piątek 14 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało konferencję podsumowującą realizację V edycji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej oraz umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
więcej

Zaproszenie na konferencję podsumowującą V edycję projektu "Razem ku samodzielności..."

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży organizuje konferencję podsumowującą realizację w 2012 roku projektu systemowego pod nazwą „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego "Razem ku samodzielności"

foto
Mamy przyjemność ponformować, że ukazał się właśnie nowy numer Biuletynu Informacyjnego "Razem ku samodzielności". Wersja elektroniczna biuletynu w postaci pliku PDF jest od dzisiaj dostępna do pobrania z naszej strony pod poniższym linkiem. Zapraszamy do lektury.
więcej

Spotkanie wigilijne "Grupy Wsparcia"

foto
5 grudnia odbyła się uroczysta kolacja wigilijna uczestników Grupy Wsparcia, na której nie zabrakło dzielenia się opłatkiem oraz wspólnego śpiewania kolęd. Spotkanie odbywające się w rodzinnej atmosferze było okazją do podsumowania naszej pracy w roku bieżącym i przypomnieniu sobie jak dużo udało nam się osiągnąć.
więcej

"Już wiem jak znaleźć pracę - kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy"

foto
U osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej obserwujemy często wyuczoną i dziedziczoną bezradność w poruszaniu się na rynku pracy, z tego też względu zorganizowaliśmy cykl szkoleń grupowych, podczas których nasi beneficjenci mieli za zadanie nabyć umiejętności miękkie niezbędne na zmieniającym się rynku pracy i efektywnym funkcjonowaniu na nim.
więcej

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne w Darłówku

foto
W tegorocznej edycji projektu z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 74 osoby niepełnosprawne oraz 18 opiekunów. Zajęcia zostały zorganizowane podczas 2 wyjazdów w następujących terminach: 15-24.08.2012 oraz 22.09-01.10 2012. Miejscem 10-dniowych turnusów był Ośrodek Wczasowo-rehabilitacyjny „PIRAMIDA”, który mieści się w położonej nad Bałtykiem miejscowości Darłówko.
więcej

Grupa Wsparcia - Przykład jak pomóc sobie i jak udzielać pomocy innym

foto
W miesiącu wrześniu odbył się cykl warsztatów psychoterapeutycznych dla uczestników Grupy Wsparcia – inicjatywy powołanej na bazie przekonania o ogromnych możliwościach tkwiących w samopomocy, skierowanej do rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. W roku bieżącym w spotkaniach uczestniczy 12 opiekunów, 16 dzieci niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawne rodzeństwo.
więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza animatorów zabaw dziecięcych do złożenia ofert

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizując projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza
więcej

Zaproszenie na bezpłatne poradnictwo ze specjalistami w Punkcie Doradczo – Konsultacyjnym w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje iż w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, od lipca 2012 roku wznowiliśmy działalność Punktu Doradczo – Konsultacyjnego mieszczącego się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 327.
więcej

Piknik integracyjny „Razem ku samodzielności” w Nowogrodzie

foto
W czwartek 28 czerwca 2012 odbył się piknik integracyjny dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ich najbliższych. W ramach realizowanego od 2008 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży projektu systemowego piknik został zorganizowany już po raz czwarty, gdyż jest to jeden z szeregu działań integracyjnych zainicjowany w celu uściślenia pozytywnych relacji między podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu (między uczestnikami, między uczestnikami a realizatorami) i wypracowania między nimi stosunków opartych na wzajemnej pomocy i wsparciu. W roku bieżącym uczestników imprezy gościł hotel „Zbyszko” w Nowogrodzie.
więcej

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Razem ku samodzielności…” na 2012 rok

foto
We środę 13 czerwca 2012 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego reprezentował Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, a stronę Beneficjenta Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński.
więcej

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie prawnika do prowadzenia obsługi prawnej projektu systemowego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza prawników do złożenia oferty cenowej na:
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację 120 kontraktów socjalnych

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego rozeznania rynku na zatrudnienie specjalistów w celu realizacji 120 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty.
więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie "Razem ku samodzielności" w 2012 r.

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o trwającej rekrutacji do projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 2012 roku, o nazwie: „Razem ku samodzielności”.
więcej

Zapytanie ofertowe na specjalistów do realizacji 120 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza specjalistów do złożenia oferty cenowej na:
więcej

« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.