Punkt Doradczo - Konsultacyjny

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje iż w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego utworzyliśmy w sierpniu 2008 roku Punkt Doradczo Konsultacyjny mieszczący się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27, pok. 327. W Punkcie tym specjaliści różnych dziedzin - prawnicy, doradcy zawodowi i psycholodzy udzielają porad dla beneficjentów naszego Projektu jak i mieszkańców powiatu łomżyńskiego.

 

W ramach poradnictwa psychologicznego udzielane będą porady odnośnie problemów rodzinnych, małżeńskich, problemów z dziećmi i młodzieżą, przemocy w domu.

Zakres poradnictwa prawnego obejmuje: prawo pracy, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo administracyjne.

Poradnictwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego odbywać się będzie w terminach ustalanych bezpośrednio z osobami zainteresowanymi.

 

DYŻURY SPECJALISTÓW

PSYCHOLOG

tel. 86 215 69 44

 

 

PRAWNIK

tel. 86 215 69 44


 

Informujemy, że Punkcie stale dostępne są dwa stanowiska internetowe, które uruchomiliśmy z myślą o osobach mających trudności w dostępie do Internetu między innymi w celu umożliwienia im aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania i wydrukowania dokumentów aplikacyjnych i innych.

Wszystkie chętne osoby zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług Punktu Doradczo – Konsultacyjnego.

Więcej informacji o dyżurach specjalistów w Punkcie można uzyskać pod numerem tel. 86 / 215 69 42, lub osobiście w siedzibie PCPR Łomża, pok. 209.

Izabella Grochowska - Kierownik Projektu

2009-10-26 09:40 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.