Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego

dot. zamówienia na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego w ramach diagnozy społeczno-zawodowej dla uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…” w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży projektu systemowego pn: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.05.2014 r. do godz. 09:00, do PCPR w Łomży wpłynęło 8 ofert.

 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:  Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

 

Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.:

Małgorzata Dubowik

ul. Dmowskiego 2a/22

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wszyscy oferenci spełniali wymagania postawione przez zamawiającego, w związku z czym wybrano ofertę korzystniejszą (z najniższą ceną).

 

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:  Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego

 

Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.:

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27 – 400 Ostrowiec Św.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wszyscy oferenci spełniali wymagania postawione przez zamawiającego, w związku z czym wybrano ofertę korzystniejszą (z najniższą ceną).

 

Łomża, dnia 12.05.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2014-05-12 09:47 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.