Zapytanie ofertowe – Zorganizowanie pikniku integracyjnego dla uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 5/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża

tel. 86 2156942, fax. 86 2156970

REGON: 450671289

NIP: 7181701039

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i realizacji spotkania integracyjnego w formie pikniku dla 150 osób – uczestników projektu systemowego* pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

*uczestnikami projektu są osoby w wieku 15-64 lata, kobiety i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz objęte wsparciem ze względu na wielodzietność i problemy opiekuńczo - wychowawcze.

 

 

WYMAGANIA:

 

Catering dla 150 osób.

 

Realizator zobowiązuje się zapewnić:

 • jedno danie gorące (prosimy o przedstawienie propozycji w ofercie);
 • zorganizowanie grilla;
 • zorganizowanie stołu wiejskiego;
 • warzywa, owoce;
 • ciasta, cukierki;
 • zimne napoje;
 • lody;
 • kawa i herbata;
 • zapewnienie naczyń jednorazowych (talerzyki, widelce, noże, kubeczki, serwetki i obrusy jednorazowe).

 

Przygotowanie imprezy obejmuje także:

 • zapewnienie dowozu uczestników na miejsce spotkania dla ok. 50 osób (z Łomży), oraz zapewnienie im powrotu po zakończeniu pikniku,
 • przygotowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjno – sportowych oraz kulturalnych (np. strzelanie z łuku do tarczy, ścianka wspinaczkowa z asekuracją, przeciąganie liny, konkursy zespołowe, itp.),
 • zapewnienie dyplomów za uczestnictwo w zorganizowanych konkursach (ok. 15 dyplomów),
 • zapewnienie nagłośnienia i oprawy muzycznej,
 • zapewnienie 150 miejsc siedzących przy stołach (w zadaszonym miejscu np. pod wiatą).

 

Zaproponowana lokalizacja powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W razie deszczowej pogody organizator powinien zapewnić zadaszenie miejsca spotkania dla wszystkich uczestników pikniku.

 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

25 czerwca 2014 r.

rozpoczęcie pikniku: godz. 10:00

zakończenie: godz. 15:00

 

 

MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

Teren powiatu łomżyńskiego – do 20 km od miasta Łomża

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 • cena,
 • zaproponowany program zajęć integracyjno-sportowych oraz kulturalnych.

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy dostarczyć do siedziby zamawiającego: PCPR w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 209.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2014 r. o godzinie 10:00

 

 

Osoba do kontaktu: Izabella Grochowska – kierownik projektu.

tel: (86) 2156944; fax: (86) 2156970, e-mail: pcprlomza@wp.pl

 

 Łomża, dnia 06.06.2014 r.

Edward Jarota

Dyrektor PCPR w Łomży

2014-06-06 14:48 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.