Rozeznanie Rynku – Zorganizowanie pikniku integracyjnego dla 150 uczestników projektu

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania spotkania integracyjnego dla 150 osób, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.

 

            Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia usługi.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i realizacji spotkania integracyjnego w formie pikniku dla 150 osób – uczestników projektu „Razem ku samodzielności…”.

 

WYMAGANIA:

Catering dla 150 osób.

 

Realizator zobowiązuje się zapewnić:

 • trzy dania gorące (prosimy o przedstawienie propozycji w ofercie);
 • zorganizowanie grilla;
 • zorganizowanie stołu wiejskiego;
 • warzywa, owoce;
 • ciasta, cukierki;
 • zimne napoje;
 • lody;
 • kawa i herbata;
 • zapewnienie naczyń jednorazowych (talerzyki, widelce, noże, kubeczki, serwetki i obrusy jednorazowe).

 

Przygotowanie imprezy obejmuje także:

 • zapewnienie dowozu uczestników na miejsce spotkania dla ok. 50 osób (z Łomży),
 • przygotowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjno – sportowych,
 • zapewnienie nagród i dyplomów za uczestnictwo w zorganizowanych konkursach (15 nagród i 15 dyplomów, prosimy o propozycje konkursów i nagród),
 • nagłośnienie i oprawę muzyczną,
 • zapewnienie animatora kulturalnego i didżeja,
 • zapewnienie 150 miejsc siedzących przy stołach (w zadaszonym miejscu np. pod wiatą),
 • mile widziane dodatkowe atrakcje dla dzieci.

 

Zaproponowana lokalizacja powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W razie deszczowej pogody organizator powinien zapewnić zadaszenie miejsca spotkania dla wszystkich uczestników pikniku.

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

25 czerwca 2014 r., rozpoczęcie pikniku: godz. 10:00, zakończenie: godz. 15:00.

 

MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

Teren powiatu łomżyńskiego.

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego: PCPR w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 209, faxem na numer: (86) 215 69 70, bądź na adres e-mail: pcprlomza@wp.pl

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2014 r. o godzinie 10:00

 

Osoba do kontaktu: Izabella Grochowska – kierownik projektu.

tel: (86) 2156944; fax: (86) 2156970, e-mail: pcprlomza@wp.pl

 

Łomża, dnia 30.05.2014 r.

Edward Jarota

Dyrektor PCPR w Łomży

2014-05-30 12:19 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.