Unieważnienie postępowania na przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności” (zapytanie ofertowe z dnia 4 grudnia 2014 r., Nr PCPR.3320.30.2014).

 

Na podstawie § 7, ust. 3, pkt. 2 regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro z dnia 16 kwietnia 2014 roku, Dyrektor PCPR w Łomży unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Łomża, 19.12.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2014-12-19 15:06 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.