Piknik integracyjny dla uczestników projektu systemowego "Razem ku samodzielności..."

We wtorek, 24 czerwca 2014 roku, odbył się piknik integracyjny dla uczestników VII edycji projektu systemowego „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2, Działania 7.1, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Piknik realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży już po raz piąty, ma na celu uściślenie pozytywnych relacji nie tylko między uczestnikami, ale również między uczestnikami a realizatorami projektu. W roku bieżącym uczestników imprezy gościło gospodarstwo agroturystyczne „W Dębowym Lesie” znajdujące się w Elżbiecinie.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło około 150 osób - uczestnicy projektu (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych), ich rodziny i przyjaciele oraz pracownicy instytucji pomocy społecznej, którzy na co dzień służą im radą i pomocą. Wśród gości swoją obecnością zaszczycili nas również Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta - Adam Krzysztof Sowa oraz dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach - Marian Knopkiewicz.

Uroczystej inauguracji pikniku dokonał dyrektor PCPR w Łomży - Edward Jarota, który witając gości podkreślił jak ważne są takie spotkania dla osiągania celu projektu, bowiem „ideę integracji można wcielać w życie nie tylko poprzez ciężką pracę, ale również poprzez wspólną zabawę”. Kierownik projektu - Izabella Grochowska poprosiła uczestników o „kumulowanie energii i ładowanie akumulatorów„  przed rozpoczynającą się ciężką pracą, a więc udziale w wybranych przez siebie i dostosowanych do swoich możliwości formach wsparcia m.in.: kursach i szkoleniach zawodowych, indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych, warsztatach etc.

Niewątpliwie wspaniałe walory przyrodnicze miejsca oraz dobra pogoda sprzyjały dobrej zabawie. Oprócz dobrego jedzenia uczestnicy mieli do dyspozycji parkiet taneczny, wiele zabaw o charakterze sportowo-rekreacyjnym m.in. tory przeszkód dla najmłodszych, strzelanie, dla wielbicieli tradycyjnych środków lokomocji przejażdżki bryczką, a dla zwolenników nowoczesności wyścigi na gokartach.

 

 

 

2014-06-25 13:04 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.