Warsztaty dot. kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy oraz podnoszenia własnej wartości

Od czerwca 2014 roku PCPR w Łomży organizuje szkolenia grupowe z doradcą zawodowym pt. „Już wiem jak znaleźć pracę – kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy”.

Podczas zajęć poruszana jest problematyka dotycząca:
 • pisania dokumentów aplikacyjnych,
 • zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • sposobów wyszukiwania wolnych miejsc pracy,
 • prawa pracy,
 • elastycznych form zatrudnienia,
 • zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 • pozyskiwania informacji niezbędnych do otwarcia/prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Do połowy września w jedenastu 6-godzinnych warsztatach udział wzięło 156 uczestników projektu.

 

Ponadto od sierpnia organizujemy cykl warsztatów grupowych dotyczących podnoszenia własnej wartości pn. „Uwierz w siebie”. Spotkania prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa mają na celu:

 • rozwijanie świadomości swoich zalet i wad;
 • poznanie czym jest samoocena i poczucie własnej wartości;
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie;
 • uczenie się mówienia innym o sobie, swoich sukcesach, zainteresowaniach, osiągnięciach, zaletach;
 • uświadomienie korzyści płynących z bycia pewnym siebie.

 

Warsztaty są organizowane w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży projektu systemowego  pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

2014-09-18 14:24 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.